RadarAdvies neemt werk sociaal domein Seinpost over

19 januari 2017

RadarAdvies neemt vanaf 1 februari de werkzaamheden van Seinpost Adviesbureau op het sociaal domein over. De portefeuille van Seinpost zal de positie van RadarAdvies binnen het sociaal domein verder versterken.

Seinpost heeft afgelopen jaren in het oog springende opdrachten uitgevoerd rondom het realiseren van betere jeugdhulp en integrale sociale teams. Vanaf nu zal Seinpost zich concentreren op de domeinen economie, ruimte, veiligheid en leefbaarheid. RadarAdvies is afgelopen jaren gegroeid naar ruim vijftig medewerkers, die werkzaam zijn voor gemeenten, diverse ministeries, uitvoeringsorganisaties en de Europese Commissie. Toonaangevende opdrachten betreffen de inkoop jeugdhulp, transitie sociaal domein, preventie radicalisering en ombouw sociale werkvoorziening.

Met het overdragen van de werkzaamheden sociaal domein, stapt ook Mirte Loeffen over van Seinpost naar RadarAdvies. Binnen het MT van Seinpost was zij verantwoordelijk voor dit werkterrein. Mirte is een zeer bekwame senior, die eerder bij adviesbureaus BMC en Collegio werkte. Momenteel herziet ze het subsidiebeleid van Zutphen en geeft ze voor de Rijksoverheid trainingen radicalisering.