De kracht van kwetsbare jongeren

“Ik heb mijn verhaal vaak opnieuw moeten vertellen.” 5 paar handen vliegen instemmend omhoog. 1 paar blijft op tafel. Direct begint druk gepraat: over het hulpgesprek dat opnieuw aangegaan moest worden omdat iemand 18 werd. Over de 50 keer dat een verhaal verteld moest worden aan een tijdelijke hulpverlener – en dat er toen weer een nieuwe kwam. Of over de nieuwe begeleider die niet eens de moeite nam het dossier te lezen. Het is triest. Maar gelukkig zijn er ook ‘kwetsbare’ jongeren met veel kracht.

De eigen krachten van ‘kwetsbare’ jongeren

We zijn bij een jongerencentrum in een kleine gemeente, waar we onderzoek doen naar de jeugdhulp. Mijn collega en ik proberen het groepsinterview met jongeren die ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet in goede banen te leiden. Om iedereen de ruimte te geven om de ervaringen kwijt te kunnen. Onder meer door de aanwezigheid van een baby van één van de deelnemers wordt het een chaotische, vrolijke maar ook heel serieuze en inzichtelijke sessie. Ik sta versteld van de kracht van deze ‘kwetsbare’ jongeren: hun vermogen om te reflecteren op eigen krachten en onvolkomenheden – maar ook zeker die van hun omgeving en het ‘systeem’.

Gesprekken dáár waar het gebeurt

Als onderzoeker heb je het voorrecht vele interessante gesprekken te mogen voeren. De mooiste en meest waardevolle daarvan zijn niet die over de telefoon of in een vergaderzaal. Het zijn de gesprekken zoals deze – op de plekken waar het allemaal gebeurt, met de mensen voor wie de vele beleidsnotities en visiedocumenten bedoeld zijn.

Het begint al wanneer we binnenkomen: we worden ontvangen door jongeren die het centrum runnen en ons enthousiast een rondleiding geven. Ze vertellen meteen open en reflectief over redenen om naar dit centrum te komen – niet altijd even gemakkelijke of vrolijke verhalen.

Verbetering buiten de muren van ‘medische’ ruimtes

Geen enkele keer vallen termen als ‘normaliseren’ of ‘het creëren van een pedagogische civil society’. De jongeren steken het praktisch en concreet in. Ze zien verbeteringen in het betrekken van hun familie en vrienden bij ingezette hulp. Of het laagdrempeliger maken ervan, door therapeuten eens langs te laten komen bij hen thuis, of af te spreken bij een koffietentje. Liever niet dat ‘medische’ van de witte ruimtes waar je de hele tijd stil moet zitten.

Allemaal relevant voor wat beleidsmakers, professionals, adviseurs en onderzoekers (zoals ondergetekende) de ‘transformatie’ noemen. Mijn belangrijkste les? Onderzoek mét deze doelgroep levert de meest waardevolle en werkbare inzichten op.