Provincies lossen beloften garantiebanen in

11 januari 2016

Binnenlands Bestuur meldt op 7 januari dat in tegenstelling tot de rest van de overheid, de provincies wel de doelstelling hebben gehaald om garantiebanen te creëren. RadarAdvies volgt het nieuws op de voet. Eerder voerden wij de pilots functiecreatie bij overheidsorganisaties uit.

Garantiebanen bij de provincies

De provincies hebben afgelopen jaar in totaal 49 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd. De provinciale overheden, waar in totaal 10 duizend ambtenaren werken, moeten voor het jaar 2024 in totaal 340 zogenoemde garantiebanen realiseren. Ze liggen nu voor op schema, in tegenstelling tot de rest van de overheden.

Overheid loopt achter

De positieve cijfers van de provincies maken de achterstand van de overheid in zijn geheel namelijk niet goed. De doelstelling dat er afgelopen jaar 3000 garantiebanen zouden worden gecreëerd is niet gehaald. Het aantal garantiebanen is in 2013 afgesproken in het sociaal akkoord. Daarin staat dat binnen 10 jaar het bedrijfsleven 100 duizend dergelijke banen moet creëren en de overheid 25 duizend. Garantiebanen zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen.

Bezuinigingsopdracht

‘Het tijdpad was te optimistisch,’ aldus Hans Spigt, ambassadeur voor de uitvoering van de banenafspraken in de publieke sector. Hij verklaarde eerder al de tegenvallende resultaten bij andere overheden: ‘Bij gemeenten en andere overheidsorganisaties moeten de banenafspraken binnen de formatie worden opgevangen. Komen er nieuwe functies bij, dan is dat in de regel boven de sterkte. Dat staat haaks op de bezuinigingsopdracht die overal geldt. Verder is veel facilitaire ondersteuning zoals catering en schoonmaak uitbesteed.’

Provincie als voorbeeld

Hoewel het aantal extra banen van 49 op het eerste oog  bescheiden lijkt, zijn de provincies dus wel degelijk voorlopers in vergelijking met de rest van de overheid. IPO-bestuurder Eddy van Hijum is dan ook blij. ‘Als overheid zijn we niet alleen een belangrijke werkgever, maar spelen we ook als voorbeeld een belangrijke rol in de banenafspraak.  We laten hiermee ook zien dat het realiseren van garantiebanen ook mogelijk is zonder een wettelijke verplichting van bovenaf,’ aldus Van Hijum.

Baan behouden

Friesland en Drenthe namen het voortouw met het project ‘Functiecreatie’  waarin ze samenwerkten met de gemeenten Delft, Doetinchem en Wijchen. Zij gaven mensen onder meer werk als gastvrouw, projectondersteuner, medewerker in het tuinonderhoud en administratief medewerkers. Het is nu zaak de mensen die zijn binnengehaald voor een garantiebaan ook te behouden binnen de provinciale organisaties, vindt de IPO-bestuurder. ‘Ook hierin moeten we als overheid het goede voorbeeld geven,’ aldus van Hijum.

Meer weten?

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de website van Binnenlands Bestuur. RadarAdvies werkte mee aan de pilots ‘Functiecreatie’ in 2014/215. Wilt u meer weten over hoe functiecreatie in te zetten bij overheidsorganisaties? Neem dan contact met ons op.