Leergang democratische rechtsorde: besturen in tijden van maatschappelijke onrust

training voor lokaal bestuur

Hoe ga je om met demonstraties die de gemoederen bezig houden? Wat doe je met maatschappelijke onrust, zoals gezien rondom de Oostvaardersplassen of het plaatsen van windmolenparken? En wat doe je als groepen in je gemeente onverdraagzame boodschappen verkondigen? Welke democratische waarden hanteer je als je hiermee omgaat? Hierover gaat de training voor ambtenaren en bestuurders uit het lokaal bestuur, mogelijk gemaakt door het Ministerie van BZK en aangeboden door RadarAdvies.

Een weerbare samenleving vraagt om weerbaar bestuur. Lokale overheden in Nederland moeten kunnen omgaan met verschillende vormen van maatschappelijke onrust, die zich uiten in demonstraties en protesten, of in ongewenst gedrag dat niet direct tegen de wet is maar wel lijkt te schuren met kernwaarden van het samenleven in een democratische rechtsorde. Denk aan het systematisch zaaien van haat, het demoniseren van bevolkingsgroepen, het ontstaan van parallelle samenlevingen of actief pleiten tegen de uitoefening van fundamentele grondrechten, zoals kiesrecht voor vrouwen en rechten voor de LHBTI-gemeenschap.

Voor het lokaal bestuur is er een uitdaging. Ga je grenzen stellen of juist de interactie op te zoeken? Welke partijen betrek je erbij? En hoe motiveer je bestuurlijke besluiten tegen ongewenst gedrag? De gedragingen zijn in principe niet tegen de wet en kunnen ook een vrije uiting van mening, godsdienst of demonstratierecht zijn? Omgaan met deze situaties vergt kennis, oefening, en ook een beetje moed.

Tweedaagse training

In deze training staan kennis, oefenen en het verkrijgen van inzicht in de onderliggende waarden centraal. We gaan in op de grondbeginselen en onderliggende waarden van de Nederlandse democratische rechtsorde en hoe die te vertalen zijn naar je eigen houding in het werk dat je doet. Ook gaan we op verschillende manieren aan de slag met casuïstiek: door middel van een serious game kruip je in de rol van adviseur of bestuurder, afhankelijk van je functie in het echte leven, en ervaar je aan de hand van op maat gemaakte (semi-fictieve) situaties hoe je de eerder opgedane kennis kunt gebruiken in de praktijk. Met een e-learning vooraf en tips voor de praktijk geven we bovendien aanknopingspunten om op de werkvloer verder met de stof aan de gang te gaan.

Deze training bestaat uit 2 modules verdeeld over 2 dagen. Tussen deze dagen zit idealiter wat tijd zodat de stof uit module 1 kan beklijven en er tijd en ruimte is om op de werkvloer met de stof aan de slag te gaan. De training wordt ondersteund door een online leeromgeving met een aantal lees- en kijkopdrachten voorafgaand aan de training en tussen de modules door.

Module 1 gaat in op de grondbeginselen en onderliggende waarden van de democratische rechtsorde en hoe je die vertaalt in je eigen houding, binnen de context van de gemeente.

Module 2 gaat in op wat de democratische rechtsorde bedreigt. Ook hier ligt het accent op de lokale context, en wat je als gemeente kunt doen. Niet alleen om de bedreigingen tegen te gaan, maar ook om bij te dragen aan een weerbare samenleving. Onderdeel van deze dag is het spelen van een serious game met als doel te ervaren hoe je beslissingen neemt en welke consequenties dat heeft.

Praktisch

  • Tijdsinvestering: 2 dagen van 9.30 – 16.00 uur
  • De trainingen worden mogelijk gemaakt door het Ministerie van BZK en aangeboden door RadarAdvies;
  • De trainingen zijn bedoeld voor bestuurders en gemeenteambtenaren die zich bezighouden met de beschreven thema’s (OOV, Sociaal Domein), en direct betrokken partners (zoals de politie);
  • Het is mogelijk met uw gemeente of een aantal regiogemeenten de training te volgen;
  • De trainingen worden op locatie bij de betreffende gemeente(n) gegeven

Interesse?

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Marieke Megens  of Matthijs den Otter