Besturen in tijden van maatschappelijke onrust

training voor lokaal bestuur

Hoe gaat u om met demonstraties in uw gemeente, bijvoorbeeld rondom de coronamaatregelen? Hoe gaat u om met maatschappelijke onrust? Hoe organiseert u democratische besluitvorming bij hoofdpijndossiers die tot spanningen leiden? En wat doet u als groepen in uw gemeente onverdraagzame boodschappen verkondigen? Over deze vraagstukken gaat de 2-daagse leergang democratische rechtsorde, bedoeld voor ambtenaren en professionals uit het lokaal bestuur. Deze leergang wordt gegeven door RadarAdvies, in samenwerking met VNG Connect.

De democratische rechtsorde is het fundament van de Nederlandse samenleving. Door de rechtsstaat worden grondrechten van burgers beschermd, onder meer tegen een te bemoeizuchtige overheid. Maar voor een goed functionerende rechtsorde is ook een samenleving nodig waarin burgers elkaar onderling vertrouwen, en er sprake is van tolerantie en sociale cohesie, en waar verschillende idealen een plek kunnen hebben. Voor het lokaal bestuur ligt er de uitdagende taak de democratische rechtsorde te versterken en te beschermen, maar ook om actief te reflecteren op haar eigen rol hierin.

Tijdens deze leergang gaan we in op de grondbeginselen en onderliggende waarden van de Nederlandse democratische rechtsorde en hoe die te vertalen zijn naar uw eigen houding in het werk dat u doet bij de lokale overheid. Door middel van een serious game ervaart u aan de hand van op maat gemaakte (semi-fictieve) situaties hoe u de eerder opgedane kennis kunt gebruiken in de praktijk.

Grondbeginselen en bedreigingen democratische rechtsorde

De 2-daagse leergang bestaat uit 2 modules. Module 1 gaat in op de grondbeginselen en onderliggende waarden van de democratische rechtsorde. En hoe u die vertaalt in uw eigen houding, binnen de context van de gemeente. Module 2 behandelt de bedreigingen van de democratische rechtsorde, maar ook hoe u vanuit de lokale overheid de rechtsorde juist kunt versterken.

De leergang wordt ondersteund door een online leeromgeving met een aantal lees- en kijkopdrachten voorafgaand aan de leergang. De inhoudelijke kwaliteit van het programma, het geven van feedback op de casussen, het formuleren van leervragen en de inhoudelijke begeleiding van de deelnemers wordt door ons gegarandeerd.

Docent: Steven Lenos

steven lenosSteven Lenos geeft al meer dan een decennium training aan ambtenaren en anderen over democratische rechtsorde, polarisatie en radicalisering. Spannende onderwerpen, maar met bevlogenheid gebracht vanwege zijn liefde voor de democratie, de samenleving en de publieke zaak.