Sociaal ondernemen

Voor gemeenten liggen er op dit moment unieke kansen om sociaal ondernemerschap te bevorderen. Sociale ondernemingen en sociale firma’s zorgen voor meer werkgelegenheid en kunnen een belangrijke rol spelen in de opgave om meer mensen met een beperking te laten participeren op de arbeidsmarkt. Enkele gemeenten zoals Amsterdam, Hengelo en Utrecht hebben al belangrijke stappen gezet voor een vriendelijk ondernemersklimaat voor sociale ondernemers. De opgave voor gemeenten ligt in het maken van heldere gedragen beleidskeuzes en het goed inrichten van de service richting (startende) sociale ondernemingen.

Sociaal ondernemen stimuleren

RadarAdvies adviseert en ondersteunt gemeenten en provincies bij het ontwikkelen van beleid rondom en uitvoering van sociaal ondernemen. We richten ons hierbij op visievorming en de uitvoering van concrete projecten. Wij doen dit op vier manieren:

1. Versterken van kennis en betrokkenheid
Sociaal ondernemen is voor veel partijen nog relatief nieuw. We brengen partijen bij elkaar en zetten samen met sociale ondernemers netwerken op, waardoor sociale ondernemers zichtbaar worden en met de gemeente gaan werken aan een goed ondernemersklimaat. Dit doen we onder andere door het organiseren van sociale innovatie arena’s, workshops en social enterprise days.

In opdracht van de Europese Commissie organiseerden we in Oslo samen met het internationale consultancy bureau ICF een peer review over het aanpakken van sociale uitdagingen door sociaal entrepreneurship. Dit leverde tal van ideeën en aanbevelingen op. Lees de Peer Review on ‘Social Entrepreneurship to tackle unmet social challenges’.

2. Verbeteren van de dienstverlening
De service en coaching van sociale ondernemers kan veelal beter. We kijken aan de hand van een scan of uw dienstverlening in voldoende mate gericht is op sociaal ondernemerschap en komen op basis van de uitkomsten van de scan met concrete aanbevelingen. We kijken hierbij onder andere naar de inzet van de BBZ, de coaching van starters en al bestaande ondernemers.

3. Aanbestedingsbeleid
Inkoop en aanbesteden zijn belangrijke instrumenten om het sociaal ondernemerschap een boost te geven. We kunnen een analyse maken of uw aanbestedingsbeleid gericht is op sociaal ondernemen en waar verbeteringen zijn aan te brengen.

4. Projectmanagement
RadarAdvies kan door het inzetten van projectmanagement voor u een programma sociaal ondernemen ontwikkelen en uitvoeren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat voor u kunnen betekenen om het sociaal ondernemen in uw gemeente of provincie te bevorderen? Neem dan contact met ons op.