Schulddienstverlening

Met de drie decentralisaties staan alle uitvoerende taken in het sociale domein ter discussie. Dit biedt de kans om de schulddienstverlening echt integraal op te pakken en deze meteen effectief en efficiënt vorm te geven. Schuldenproblematiek voorkomen en oplossen is mede bepalend voor het succes van de veranderingen in het sociaal domein. Vraag een burger met meerdere problemen naar de hoogste prioriteit en het antwoord luidt steevast: mijn schulden oplossen.

Meerwaarde integrale aanpak

Schuldenproblematiek staat zelden op zichzelf. Schulden hebben vaak verband met andere gebieden binnen het sociaal domein (zoals gezondheid, verslaving, opvoeding, participatie en/of huisvesting), die de oorzaak of juist het gevolg zijn van de schulden. De afgelopen jaren is weliswaar ingezet op preventie en vroegsignalering, maar toch richten de meeste instrumenten zich nog altijd op schuldsanering.

Financiële zelfredzaamheid en schulddienstverlening

De oplossing voor verbetering van de situatie van veel burgers ligt eerder bij financiële zelfredzaamheid dan bij schuldsanering. Dat betekent een meer activerende schuldhulpverlening, eerder in het proces. De hulpverlener neemt de problemen niet over, maar leert de schuldenaar de problemen zelf op te lossen. Schuldhulpverlening wordt dan schulddienstverlening. Maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven hebben hierin een nadrukkelijkere rol bij de vergroting van de financiële zelfredzaamheid. Het betreft een samenspel van houding- en gedragsverandering in combinatie met maatregelen tot vroegsignalering.

Brede impact

Deze verschuiving levert voordelen op, niet alleen voor schuldenaars als klant, maar ook voor schuldeisers als direct belanghebbenden en voor de gemeente als dienstverlener. De klant behoudt of krijgt weer de regie, eventuele problemen zijn en blijven oplosbaar. Klanten zullen ook minder vaak een beroep doen op zwaardere dienstverlening. Maar vooral zullen er minder schuldproblemen een wissel trekken op andere domeinen (werk, zorg, jeugd en onderwijs). Het betekent ook minder recidive.

Omslag naar schulddienstverlening

RadarAdvies ondersteunt bij de omslag van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de heroriëntatie op de huidige schuldhulpverlener, de verschuiving van de dienstverlening naar de eerste of zelfs nulde lijn of het betrekken van bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het stimuleren van gedragsverandering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de omslag van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening? Neem dan contact met ons op.