Nuttige dagbesteding voor vluchtelingen

Omran. Hij was kok in een restaurant in Damascus. En nu dus gevlucht uit Syrië. Maar op deze avond staat hij volledig in zijn kracht. Een man vol energie en een grote glimlach op z’n gezicht. Hij kan de wereld weer aan. Waarom? Omdat hij mag doen wat hij graag wil en kan: koken en ‘zijn’ gasten van een heerlijke Syrische maaltijd laten genieten. Voor meer dan 60 vluchtelingen en betrokken Haarlemmers heeft Omran gekookt. Dit is burgerkracht. Er komt energie en passie vrij wanneer iemand zijn talent mag inzetten.

Inbedding in de stad

Op 20 november vond dit diner voor vluchtelingen en Haarlemmers plaats in het Seinwezen in Haarlem. Als onderdeel van een project voor vluchtelingen. Georganiseerd door de Stadsgarage, onze lokale partner in Haarlem, en RadarAdvies. Het project levert enerzijds een concrete bijdrage  aan de inbedding en een positieve beeldvorming van de vluchteling. Anderzijds zet het in op nuttige dagbesteding en het zoveel mogelijk gebruik maken van talent. Gebruik van eigen talent vergroot kansen op een volwaardige participatie in onze samenleving. Ook ex-vluchtelingen spelen in het project een belangrijke rol. Zij zijn immers dé ervaringsdeskundigen en dienen voor vluchtelingen als rolmodel.

Kunst om te verbinden

Kunst is tijdens deze geslaagde avond een goed middel gebleken om vluchtelingen en Haarlemmers met elkaar te verbinden. Zo brachten vluchtelingen en Haarlemmers samen onder bezielende leiding van componist Harry de Wit zijn compositie ten uitvoer. Storyteller Wijnand Stomp vertelde beeldend het verhaal van Anansi de spin (Afro-Caribisch volksverhaal), en Anabella Meijer (www.kanai.nl) tekende live een mooie weergave van de avond.

Dagbesteding voor vluchtelingen

Het is belangrijk dat vluchtelingen zodra ze ‘landen’ iets om handen hebben. Nuttige dagbesteding is een voedzame bodem voor een verdere opbouw van bestaan in Nederland. Vluchtelingen zelf geven ook vaak aan iets te willen doen. Ze willen van betekenis zijn.

Onze doelstelling voor het project is als volgt:

  • Het verbinden van vluchtelingen en Haarlemmers (bewoners(initiatieven), bedrijven, instellingen). Door middel van kunstzinnige en culturele projecten en -activiteiten.
  • Het bevorderen van de participatie van de vluchteling met een (kunstzinnige) dagbesteding, waarin zij zelf een actieve bijdrage leveren. Hierbij wordt gewerkt aan de ontwikkelingen van hun eigen talenten, waarbij mede gebruik wordt gemaakt van de ervaringen en talenten van ex-vluchtelingen.
  • Het bevorderen van een positieve beeldvorming rondom vluchtelingen, en inbedding in de (lokale) samenleving.
  • Een basis te leggen voor een verdere integratie in de Nederlandse samenleving.

Participatie en integratie

Gemeenten, COA en instellingen waarderen het grote enthousiasme van burgers. Alleen hebben ze vaak door de urgentie geen tijd alle mooie initiatieven te coördineren. En het is logisch dat de basale behoeften voorrang krijgen. Dat neemt echter niet weg dat gelijktijdig ook aandacht besteed moet  worden aan de participatie van de vluchteling op de korte termijn en integratie in de samenleving op de (middel)lange termijn (Zie ook ‘Geen tijd te verliezen’, WRR rapport december 2015). Zo gaan we in Haarlem onder meer een ‘netwerkbijeenkomst’ organiseren waar Haarlemmers en vluchtelingen elkaar kunnen vinden. Naast een digitaal ook een ‘live’ platform.

Meer weten?

Wat is uw aanpak? Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem contact op met een van onze adviseurs. Wij denken graag met u mee.