Jongerenwerk

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd. De Jeugdwet biedt kansen om effectief te werken aan preventie en de inzet van zwaardere hulp te voorkomen. Jongerenwerkers kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren.

Inzet jongerenwerkers

Jongerenwerkers zijn de ogen en oren in de wijk, kunnen kleine problemen klein houden en zo nodig snel schakelen en toeleiden naar voorzieningen. Deze professionals kunnen deel uitmaken van een bredere aanpak zonder dat hun specifieke deskundigheid en kennis verwatert in een generalistische aanpak.

Jongerenwerk binnen het sociale team

De transitie van de jeugdzorg streeft naar een laagdrempelige en preventieve voorziening voor jongeren. Een jongerenwerker kan er binnen jeugd- of sociaal wijkteam voor zorgen dat een jongere echt snel de juiste hulp krijgt. De professional zorgt ervoor dat de link met jeugdhulp wordt gelegd. Verder brengen jongerenwerkers expertise mee op het gebied van het tegengaan van alcohol- en drugsmisbruik, coaching en mentoring en het bemiddelen bij overlast.

Radicalisering

Jongerenwerkers hebben een belangrijke rol in de preventie van radicalisering. Ze houden verbinding met jongeren door contacten op straat, het organiseren van groepsbijeenkomsten, het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen en het werken met rolmodellen. Hiermee wordt getracht om jongeren (vroegtijdig) los te weken van personen die hen in aanraking laten komen met het radicale gedachtegoed en kan een alternatief worden geboden. Hierbij is goed contact met het sociaal netwerk van de jongeren noodzakelijk.

Outreachend jongerenwerk

Jongerenwerk is in toenemende mate outreachend: de werkwijze is pro-actief en er wordt actief gewerkt aan zichtbaarheid in de wijk. Het jongerenwerk kan zich onder andere bezig houden met jongerenparticipatie en talentontwikkeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inzet van jongerenwerk binnen uw gemeente? Neem dan contact met ons op.

Of laat een bericht achter: