Inclusief wonen

Statushouders en studenten samen in een pand. Of ouderen die niet alleen aangepast wonen, maar ook gezelligheid en comfort vinden. Inclusief wonen begint met huisvesting, tegelijkertijd wordt gewerkt aan veiligheid, integratie of persoonlijke ontwikkeling. Bewoners doen weer mee aan de maatschappij. RadarAdvies, Facilicom en Incluzio helpen gemeenten en haar (informele) partners om het maximale te halen uit integratie, participatie en samenleven.

Sociale mix op één locatie

Tegen een minimale investering transformeren wij kantoren of zorgvastgoed tot woningen. Het streven is om een mix van doelgroepen te vestigen op één locatie. Het gaat om spoedzoekers en mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.  Zo bevorderen wij de sociale cohesie en verkorten we de wachtlijsten in de huisvesting. Wij verbouwen en beheren het pand en daardoor zijn wij 24/7 bereikbaar. Aan de hand van een businesscase maken wij de benodigde investering inzichtelijk.

Participatie is de sleutel

Of het nu om statushouders, mensen met een beperking of ouderen gaat: er is een actieve rol weggelegd voor de bewoners. RadarAdvies en Incluzio hebben veel ervaringen met sociale activering. Vanaf het begin worden mensen aangesproken op hun eigen kracht, verantwoordelijkheid en vooral talenten. Bij statushouders zetten we in op taalverwerving, het opbouwen van een netwerk en de voorbereiding op de arbeidsmarkt vanaf dag één. Onderwijs en ondernemers  in de buurt werken actief met ons mee.

Leerwerktraject

Op locatie kan ook de combinatie worden gemaakt met het leerwerkbedrijf. Een leerwerktraject is een combinatie van werken en leren. Deelnemers werken ongeveer 20 uur per week als vrijwilliger in de schoonmaak, beveiliging of catering op de locatie. Daarnaast krijgen zij gedurende een halfjaar een dagdeel les en worden ze ondersteund door een jobcoach. Na afloop kunnen zij gecertificeerd de arbeidsmarkt weer op en een nieuwe start maken.

De omgeving is mede-eigenaar

De inbedding van het inclusief wonen in de wijk vraagt om een goed doordachte aanpak. Wij verbinden buurtbewoners met de doelgroep door het stimuleren van de dialoog, het verstevigen van de sociale infrastructuur en het actief betrekken van omwonenden. Wij besteden veel aandacht aan het maken van een effectief communicatieplan en brengen onze expertise over het organiseren van inloopavonden in een gemeente mee. Wij nemen de wijk en haar bewoners serieus.

Een beproefde methode

Door het hele land hebben wij inclusief wonen ingezet om verschillende doelgroepen optimaal te laten wonen.

 • In Schiedam en Rotterdam brengen wij inclusief wonen op drie locaties in de praktijk. Statushouders worden actief betrokken bij de wijk en gaan direct aan de slag met taal en participatie. Zo verloopt de integratie in de Nederlandse samenleving snel en op een prettige en natuurlijke wijze. Lees meer over hoe wij dat doen.
 • In een nieuw project in Arnhem worden 64 wooneenheden gerealiseerd voor senioren. Comfort, betaalbaarheid en duurzaamheid staan hierbij centraal, maar vooral het sociale aspect is belangrijk. Daarom organiseert RadarAdvies een actieve verbinding met de buurt: de buurtbewoners zijn mede eigenaar van het wooncomplex. Door inclusief te wonen blijven senioren vitaal.
 • Activering in de wijk is er ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo is in Den Haag Mariahoeve Werkt! opgezet door Incluzio en de gemeente. Via het leerwerkbedrijf worden bewoners een unieke kans op werk geboden. Ook draagt het initiatief bij aan de verbetering van de leefbaarheid en de economie in de wijk.

Getransformeerde (kantoor)panden kunnen als tijdelijke woonruimte ingezet worden voor diverse spoedzoekers, zoals:

 • Studenten
 • Werkende jongeren
 • Statushouders
 • Uitstromers uit (justitiële) inrichtingen
 • Ouderen
 • Mantelzorgers
 • Gescheiden ouders

De voordelen van inclusief wonen

 • Een snel en flexibel huisvestingsconcept waarin wij als partner optreden en de gemeente en vastgoedeigenaar ontzorgen vanaf de voorbereiding tot en met beheer.
 • Een maatschappelijke herbestemming voor leegstand vastgoed, met als resultaat een besparing op de bijstand en toename van leefbaarheid in de wijk.
 • Een efficiënte communicatie en een aanspreekpunt in de persoon van de locatiemanager.
 • Een integraal aanbod met de mogelijkheid van maatwerk.
 • Draagvlak en betrokkenheid in de buurt.
 • Actieve rol voor de bewoners van het pand.

Meer weten over inclusief wonen?

Wij denken graag mee met het inzetten van inclusief wonen in uw gemeente. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.