Praktijkscan sociale teams nu ook voor jeugdteams

25 augustus 2016

Sociale teams moeten ervoor zorgen dat de inwoner maatwerk krijgt, er integraal wordt gehandeld over de verschillende leefdomeinen en optimale oplossingen worden gerealiseerd. Er moet echter ook aandacht zijn voor de context, in dit geval het gezin. De praktijkscan kijkt naar de voortgang van een sociaal team: Hebben de jeugdteams echt een andere werkwijze? Worden de doelstellingen van het sociale team ook met de jeugdteams bereikt?

Praktijkscan jeugd

Tijdens de praktijkscan spiegelen wij de stand van zaken van een jeugdteam in een gemeente met de situatie in andere gemeenten en met de beschikbare kennis. De gemeente en het team krijgen inhoudelijk inzicht hoe ze meer vanuit de jeugdigen en ouders kunnen werken, meer integraal kunnen werken en voor diverse mogelijke problemen worden oplossingen aangedragen.

  • Wat is de huidige werkwijze in het team?
  • Zijn de randvoorwaarden voor een vernieuwende werkwijze aanwezig?
  • Hoe is het gesteld met het ‘lerend vermogen’ in de teams? Welke ruimte is er voor de ontwikkeling van professionaliteit en een reflectieve beroepspraktijk?
  • Hoe is de relatie met de gemeente, scholen, huis- en jeugdartsen, zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen ingevuld en bestaan daar kansen op vernieuwing?
  • Zijn er voldoende ontplooiingsmogelijkheden? Welke ruimte geeft u aan eigen initiatieven (van bijvoorbeeld jongeren of ouders)?
  • Zijn de financiële en kwaliteitsprikkels goed gesteld?
  • Is de veiligheid in relatie tot kinderen en jongeren geborgd?
  • Zijn privacy-vereisten geregeld?
  • Hoe staat het met de bedrijfsvoering en financiën: hoe is de relatie met inkoop, registratie en monitoring?

Werkwijze

We starten de praktijkscan met een vrijblijvend voorgesprek om te kijken welke vragen bij uw gemeente leven. Vervolgens presenteren wij een offerte op maat. We beginnen de scan met minimaal vier voorgesprekken, een keer meelopen in de praktijk, en een documentstudie. Vervolgens nemen wij in minimaal twee dagdelen de stand van zaken door met het team en vertegenwoordigers van de gemeente. De teamleden krijgen verschillende opdrachten en uitdagingen voorgelegd om hen te laten ontdekken wat en hoe het anders zou kunnen. Daarbij geven de begeleiders ook voorbeelden uit andere gemeenten. Ter afsluiting van de praktijkscan vindt een evaluatiegesprek plaats met de opdrachtgever en een rapportage. Desgewenst doen wij vervolgens voorstellen om te innoveren.

Kosten praktijkscan jeugd

Wij kunnen de praktijkscan jeugd binnen een maand na het voorgesprek uitvoeren. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een praktijkscan voor het sociale team als geheel te laten uitvoeren. De kosten voor de praktijkscan (jeugd) . De kosten variëren tussen € 2.500 en € 25.000. Dit hangt af van de omvang van de gemeente, het aantal teams en de vragen die leven.