Maak van dubbele vergrijzing geen kopzorg

Inzetten op vitaal ouder worden, zodat mensen de bijdrage kunnen blijven leveren die ze willen leveren aan de samenleving. Oók op latere leeftijd. Dat is wat elke gemeente de komende jaren te doen staat. Zéker met de dubbele vergrijzing in het vooruitzicht. Maar hoe pak je deze opgave goed aan?

dubbele_vergrijzing

Het aantal ouderen in Nederland neemt in hoog tempo toe. Bovendien worden mensen steeds ouder. Deze ‘dubbele vergrijzing’ legt een enorme druk op de zorg, een sector die het nu al zwaar heeft.

Buig abstract beleid om naar een concrete aanpak

Initiatieven om het vraagstuk van de dubbele vergrijzing aan te pakken, zijn vaak abstract. Dit geldt bijvoorbeeld voor initiatieven die voortkomen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dat komt doordat de partijen die het beleid bepalen, vaak onvoldoende zicht hebben op de vraagstukken waar inwoners in een bepaalde wijk dagelijks mee te maken hebben. Gemeenten kunnen deze vraagstukken lokaal concreet maken. Zéker als ze daarbij gebruikmaken van ‘de kracht van de wijk’.

Het is hierbij belangrijk dat gemeenten de omslag maken van resultaatgericht naar opgavegericht werken. Bijvoorbeeld door de opgaven in kaart te brengen sámen met mensen in de wijk en professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met zorg en welzijn. Zo ontstaat een duidelijk beeld van wat er in een bepaalde wijk nodig is om vitaal, prettiger én veilig oud te worden. Vervolgens bepalen ze met elkaar het gewenste resultaat. Het voordeel hiervan is dat de aanpak leidt tot resultaten waar mensen in de wijk echt behoefte aan hebben. 

Zorg als gemeente voor overzicht en samenhang

Voor een succesvolle aanpak zijn afstemming en samenwerking de sleutel. Ideeën zijn er genoeg, gemeenten moeten daarom vooral een ondersteunende coördinerende rol innemen, bijvoorbeeld door  iemand de rol van coördinator te geven. Deze coördinator zorgt voor overzicht en brengt ambtenaren, inwoners en partijen die op verschillende afdelingen met dit vraagstuk bezig zijn, bij elkaar. Zo ontstaat een ‘ecosysteem’, waarbinnen verschillende partijen:

  • elkaar vinden en vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken benaderen

  • samen tot oplossingen komen

  • successen delen 

Vertel een eerlijk verhaal

Een succesvolle aanpak van het vergrijzingsvraagstuk komt een stuk dichterbij als gemeenten gebruikmaken van de kracht van de wijk én als ze hun inwoners een eerlijk verhaal vertellen.

“Ouder worden hoort bij het leven. Gelukkig kunnen we een heleboel problemen die je op latere leeftijd tegenkomt, voor zijn. Vooral als we onze krachten bundelen.”
- Beleidsmedewerker bestaanszekerheid

Door samen op te trekken bij het ontwikkelen van een aanpak voor het vraagstuk van de dubbele vergrijzing, voelen mensen in een bepaalde wijk dat ze ertoe doen in de maatschappij. Hún mening en visie zijn belangrijk. Bovendien hebben ze zelf invloed op hun toekomst. Dat levert een belangrijke bijdrage aan hun welzijn en welbevinden. Nú en in de toekomst. Indirect heeft dit ook een positief effect op de zorgkosten.

Wij helpen gemeenten bij lokaal ouderenbeleid en een concrete aanpak

Houd je je binnen jouw gemeente bezig met ouderen en het vraagstuk van de dubbele vergrijzing en heb je daarbij behoefte aan ondersteuning? Wij helpen bij de ontwikkeling van een concrete aanpak. 

Bijvoorbeeld door:

  • het gesprek tussen gemeente, inwoners en zorg- en professionals van welzijnsorganisaties én andere instanties in de wijk op gang te brengen en te faciliteren.

  • de brug te slaan tussen ‘papieren plannen’ en de dagelijkse realiteit in een bepaalde wijk.

  • te ondersteunen bij het creëren van een ecosysteem binnen gemeenten.

Hiermee maak je sneller stappen die op langere termijn een duurzaam effect hebben. Omdat onze adviseurs de taal spreken van de bestuurlijke top, de politiek én de werkvloer, krijgen we alle betrokkenen snel op één lijn. Zó boek je vooruitgang.

Voorbeeldopdrachten

Opdrachtgever: gemeente Wijdemeren.
Opdracht: ontwikkelen beleidsvisie vergrijzing 2022 – 2030.

Opdrachtgever: Ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Opdracht: adviseur lokale aanpak programma Eén tegen eenzaamheid.

Kunnen we jou ook helpen met ouderenbeleid? Bel of mail Charlotte
Charlotte van Herwaarden