‘Sociale teams werken wel goedkoper, als je het maar goed regelt’

28 januari 2019

Volgens het Centraal Planbureau ‘leiden sociale teams niet tot minder, maar tot meer dure zorg’. Maar Marjon Breed betoogt in haar artikel dat is gepubliceerd op Sociale Vraagstukken dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

– Dit is het eerste gedeelte uit de publicatie van Marjon op Sociale Vraagstukken –

sociale vraagstukkenDe boodschap over de vermeende duurdere zorg door wijkteams werd gretig overgenomen door journalisten van bijvoorbeeld Skipr, NRC, Volkskrant, NOS en Trouw.

De indruk wordt nu gewekt dat het experiment met de sociale of wijkteams mislukt is, en ook dat de teams hier zelf schuldig aan zijn. Wat een foute suggestie wordt hiermee gedaan. Gelukkig ligt het veel genuanceerder. Onderzoeken op basis van casusanalyses[6] laten zien dat de inzet van sociaal werkers die mandaat en vertrouwen krijgen ertoe leidt dat mensen sneller, preventief, en beter worden geholpen en dat dit escalatie en een heleboel kosten voorkomt.

Maar dat gebeurt niet meteen en vanzelf. Dan is wel nodig dat de teams de tijd krijgen om te leren, in een omgeving waarin ze werken aan kostenbewustzijn, ze ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’, het netwerk benutten, verbindingen leggen met lokale initiatieven, en echt integraal samenwerken. Met het besef dat dit stapje voor stapje moet gebeuren. Een aanpak kan niet zomaar worden uitgerold naar professionals die hier niet klaar voor zijn, zoals bijvoorbeeld in Leeuwarden is gebeurd[7].

Het kan wel goedkoper en beter

Er zijn een aantal maatregelen waarmee wijkteams de kosten omlaag kunnen brengen, en hun werk beter kunnen doen.

Lees verder op Sociale Vraagstukken >