Kansen voor nieuw beschut werk

12 oktober 2016

Afgelopen juni blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW dat nieuw beschut werk nog niet van de grond komt. Een kwart van de gemeenten stelt de voorziening helemaal niet beschikbaar. Er zijn pas 115 van de 3200 beoogde plekken ingevuld. Staatssecretaris Jetta Klijnsma sprak onlangs haar zorg uit en inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om beschut werk verplicht te maken. Welke obstakels ervaren gemeenten en sw-bedrijven in de praktijk? RadarAdvies verkende eind september de staat van het nieuw beschut werk tijdens een praktijkontmoeting met verschillende gemeenten en sw-bedrijven bij Felua-groep in Apeldoorn.

Vragen uit de praktijk

De opgave van het realiseren van beschutte werkplekken is makkelijker gezegd dan gedaan, bleek uit de voorbeelden en vragen die deelnemers inbrachten. Hoe zit het met de financiering? Moet de uitvoering wel of niet bij werkgevers liggen? Hoe bepaal je de doelgroep en hoe bereik je die? Zomaar een greep uit de vragen, waar sommige gemeenten al goede antwoorden op hebben gevonden.

Gemeenten staan voor keuzes

De vragen rondom beschut werk staan niet op zichzelf. Het is van belang dat gemeenten keuzes maken over het complete stelsel van arbeidsparticipatie. We hebben het dan over arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk, garantiebanen en regulier werk. Gemeenten moeten bepalen welke doelgroepen ze hanteren. Intern investeren op kennis en het efficiënt inrichten van de gemeentelijke processen is daarbij essentieel.

Felua-groep

Felua-groep geeft al invulling aan nieuw beschut werk samen met de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde. De vier partijen zijn samen gestart en al doende leren ze samen. Beschut werk hoeft zo geen kwestie van alleen politiek en beleid te zijn, maar een praktisch probleem dat opgelost kan worden. In het geval van Felua-groep betekent dit dat mensen die in aanmerking komen voor beschut werk veelal geplaatst worden binnen de bestaande WSW infrastructuur. Hoewel men ook hier aangeeft dat er een financiële uitdaging is om een kostendekkend model te creëren, kan het wel. Zo probeert men onder andere de loonwaarde van werknemers met beschut werk indicatie te verhogen. Niet door hen meer of harder te laten werken, maar door het slim inzetten van productie verhogende middelen.

Meer informatie

RadarAdvies ondersteunt en adviseert gemeenten en sw-bedrijven sinds de invoering van het Sociaal Akkoord met de invulling van beschut werk. Inmiddels hebben we veel ervaring met verschillende varianten hierop.

Wilt u verder praten over de inrichting van beschut werk bij uw gemeente? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.