Internationale bijeenkomst over Social Entrepreneurship

08 januari 2018

RadarAdvies heeft op 12 en 13 december jl. in Oslo samen met het internationale consultancy bureau ICF een peer review over social entrepreneurship georganiseerd. In de peer review werden kennis en ervaringen over gemeenschappelijke vraagstukken gedeeld door mensen met gelijke functies uit verschillende landen. Opdrachtgevers waren de Europese Commissie en het Ministerie van Sociale Zaken van Noorwegen.  Noorwegen is net als Nederland een verzorgingsstaat in transitie en vraagt zich af hoe zij de ontwikkeling van social entrepreunership kan bevorderen om zo maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De kernvraag tijdens deze peer review was dan ook hoe overheden sociaal ondernemen kunnen bevorderen.

Sinds de introductie van het Social Business Initiative door de Europese Commissie staat het sociaal ondernemen in veel Europese lidstaten hoog op de agenda. Dat bleek ook uit de deelname aan deze peer review. Naast het gastland Noorwegen waren er ministeriële delegaties aanwezig uit Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Letland en Litouwen.

Ecosysteem voor sociaal ondernemen

Verschillende lidstaten kennen specifieke wetgeving en stimuleringsprogramma’s voor sociale ondernemingen. Hoewel wetgeving en financiering behulpzaam kunnen zijn, bleek tijdens de peer review dat in de kern het ontwikkelen van een goed ecosysteem voor sociaal ondernemen essentieel is.  Een ecosysteem voor sociaal ondernemen bestaat onder meer uit publieke steun en bekendheid met het sociaal ondernemen, een netwerk van betrokken entrepreneurs en organisaties, toegang tot bestaande markten en de ontwikkeling van inzichten en vaardigheden door sociaal ondernemers. Gemeenten spelen een essentiële rol in het ontwikkelen en faciliteren van een dergelijk ecosysteem. Het vraagt om een bottom-up aanpak, waarbij ruimte wordt geboden aan initiatieven vanuit de samenleving. Goede voorbeelden hiervan zien we onder meer in Denemarken, Finland en Noorwegen.

Label

In Finland en Denemarken kunnen sociale ondernemingen zich op basis van criteria laten registreren als sociale onderneming en verkrijgen zij een label. Naast erkenning en herkenning bij een groter publiek zorgt een label voor een betere entree tot markten. In Finland is sprake van een groei van het aantal Social Enterprises (Social Business Mark) die zich laten registreren. Deze ervaringen zijn relevant voor Nederland met het oog op de discussie of er hier ook een label voor sociale ondernemingen moet komen.

Praktijkcase: SoCentral in Oslo

Tijdens de peer review werd een bezoek gebracht aan SoCentral in het hartje van Oslo, waar ze gevestigd zijn in een voormalig bankgebouw. SoCentral noemt zich “The Nordic Incubator for Social Innovation”. Zij ondersteunen social entrepreneurs bij het uitwerken van hun ideeën en het ontwikkelen van markten en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan een ecosysteem voor sociale ondernemingen.  SoCentral heeft 230 leden die via een abonnementsysteem aangesloten zijn. Naast sociale ondernemingen kunnen ook reguliere organisaties lid worden. Enige voorwaarde is dat zij een bijdrage willen leveren aan sociale ondernemingen door het delen van hun kennis en/of vaardigheden. Inmiddels zijn tal van sociale ondernemingen en projecten gestart van SoCentral.

Uitdagingen en kansen voor Nederland

Na het SER-advies over sociaal ondernemen heeft het kabinet een actieprogramma vastgesteld om sociaal ondernemen in Nederland te bevorderen. De ervaringen elders in Europa zijn goed te gebruiken om het beleid in Nederland verder vorm te geven.

Ook tijdens deze peer review bleek weer hoe belangrijk de rol van gemeenten hierin is. Zo hebben de Scandinavische landen bijna volledig de kanteling gemaakt naar het gemeentelijk niveau. Hun ervaringen en kennis kan ons inspireren en helpen bij de afwegingen waar we voor staan: Noorwegen heeft een handboek sociaal ondernemen voor gemeenten ontwikkeld en Denemarken en Finland hebben goede ervaringen met hun label voor sociale ondernemingen. Kortom, genoeg redenen om de kennis in Europa te betrekken bij onze eigen keuzes.

Meer weten over sociaal ondernemen?

Wilt u meer weten over sociaal ondernemen? Neem contact op met Bert Otten.