Diversity Day: dit doen wij aan diversiteit en inclusie

05 oktober 2021

In samenwerking met het project Diversiteit in Bedrijf van de Sociaal-Economische Raad vragen bedrijven op Diversity Day extra aandacht voor diversiteit. Wij organiseren ieder jaar verschillende initiatieven om aandacht te besteden aan diversiteit en onze maatschappij inclusiever te maken.

Voor ons werk betekenen diversiteit en inclusie dat we includerend adviseren: we handelen vanuit besef van en respect voor ieders eigenheid. We proberen te bereiken dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Dat begint met een inclusieve houding en includerend gedrag en daarvoor is eerst bewustwording nodig. Daar werken wij aan. Lees hier meer over in onze statement Radar en Jij. Wij zijn inclusief.

Diversiteitsspel

Met het spelen van een diversiteitsspel leren we elkaar beter kennen en kunnen we de kracht van diversiteit beter ervaren. Tijdens het spel delen collega’s persoonlijke verhalen en leren we meer over elkaars identiteit. Zo slagen we erin om onze geleefde ervaring te verbinden aan ons vak en de wereld van onze opdrachtgevers, hun klanten en uiteenlopende gemeenschappen.

Workshop Inclusief jij!

Op 16 september organiseerde onze expert Maarten van de Donk de workshop ‘Inclusief Jij!’. Ruim 50 deelnemers uit heel Nederland die in hun werk te maken hebben met het thema gingen aan de slag met verschillende casussen over inclusiviteit.

De workshop vloeide voort uit een verkenning die wij op eigen initiatief uitvoerden onder gemeenten en gemeenschappen die veel ervaring hebben met diversiteit en inclusie. Deze gesprekken leidden tot een reeks geleerde lessen met handelingsperspectieven voor alle partijen. Wil je hier meer over weten of over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Arnaud Brix.

Werving: de kracht van verschillen

We streven naar een diverse samenstelling van ons bureau, met een evenwichtige vertegenwoordiging in leeftijd, gender en culturele achtergrond. Diversiteit biedt ons verschillende perspectieven en die zijn van meerwaarde binnen de opgaven waar we aan werken. We zijn op dit moment op zoek naar adviseurs sociale vraagstukken met minimaal 5 jaar ervaring die nieuwe perspectieven, achtergronden en inzichten komen brengen.