Armoedebeleid onder de loep

 

Door (de uitvoering van) het armoedebeleid onder de loep te nemen, kunnen gemeenten stappen zetten in het optimaliseren van de aanpak. De internationale dag voor de uitroeiing van armoede kan een mooi moment zijn om te reflecteren op het armoedebeleid in uw gemeente.

“We kunnen allemaal weleens in een situatie terechtkomen waarbij we zelf niet meer helder kunnen nadenken en handelen”. Er wordt instemmend geknikt door de andere inwoners aan tafel. Voor een onderzoek naar het gemeentelijk armoedebeleid begeleiden we een focusgroep waarin inwoners die het minimumloon of minder als inkomen hebben hun ervaringen met het armoedebeleid van de betreffende gemeente delen.

Het armoedebeleid in Nederland bestaat uit een combinatie van landelijke en gemeentelijke regelingen. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om het gemeentelijk armoedebeleid vorm te geven en zoeken naar de meest effectieve en efficiënte wijze om armoede te voorkomen en verminderen.

Op onderzoek uit

RadarAdvies onderzoekt regelmatig de uitvoering van (gemeentelijk) armoedebeleid. Recentelijk deden we dit voor een gemeente in Brabant. We richtten ons in dit onderzoek zowel op doeltreffendheid (de mate waarin de onderdelen van het armoedebeleid bijdragen aan de ondersteuning van inwoners die dit nodig hebben) als op doelmatigheid (de efficiëntie van het beleid en de werkprocessen).

Hierbij gebruikten we diverse onderzoeksmethoden. Naast data- en documentanalyse vonden er interviews met gemeentelijke professionals, maatschappelijke organisaties en inwoners plaats. Om ook doelgroepen die minder bij de gemeente in beeld zijn te betrekken, zijn wij verder bij maatschappelijke partners zoals de Voedselbank op locatie met inwoners in gesprek gegaan.

Aanbevelingen

Het combineren van deze informatiebronnen leidde tot aanbevelingen op diverse vlakken:

  • Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van laagdrempelige hulp op het gebied van administratie en geldzaken door middel van gratis inloopspreekuren; hoewel deze ondersteuning in dit onderzoek positief werd ontvangen, werden de inloopspreekuren door inwoners niet als laagdrempelig ervaren. Het verruimen van de openingstijden buiten kantoortijd en het mogelijk maken van het inplannen van een afspraak om privacy te waarborgen kan al veel verschil maken.
  • En wat als verschillende subsidiestromen en regelingen elkaar beconcurreren? In dit onderzoek deden we concrete aanbevelingen om door middel van veranderingen in volgordelijkheid en bestedingsdoelen een efficiëntieslag in het armoedebeleid te maken.
  • Ook bevalen we de gemeente aan hoe om te gaan met de mentale belastbaarheid van burgers die als gevolg van chronische stress bij schulden kan verminderen.