Steven Lenos

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Steven Lenos is een enthousiaste senior, betrokken bij de sociale uitdagingen van dit moment. Zo is hij op de hoogte van beleid én uitvoering van onder meer de inburgering, wijkontwikkeling en diversiteit. Een grote klus in Rotterdam heeft zijn deskundigheid verdiept op het gebied van wijkveiligheid, leefbaarheid, vroegsignalering. Bovendien weet hij hierdoor wat er nodig is om zo’n klus als regisserende gemeente voor elkaar te krijgen. Hij heeft vorm gegeven aan de regierol van de lokale overheid, inclusief monitoring, informatiesturing en buurtnetwerken.

Steven is een van de dragende consulenten van Nuansa, het landelijk kennis- en adviescentrum polarisatie en radicalisering, dat RadarAdvies uitvoert voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Steven heeft twee oude liefdes die niet willen roesten: al decennia lang maakt hij werk van burgerparticipatie en de innovatieve inzet van Internet. Hij is in zijn element als hij aan een tafel met professionals van verschillende (delen van) organisaties en burgers in een creatieve sessie tot resultaten te komen.

Rollen

Beleidsmedewerker en -adviseur, (bestuurs)adviseur, gespreksleider workshops en conferenties, organisator workshops en strategische (werk)conferenties

Expertises

Polarisatie & radicalisering, diversiteit, integratie, inburgering, wijkontwikkeling, overheid en Internet 2.0 (weblogs, debatten, stemwijzers), burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming, vrijwilligerswerk

Opleiding

  • Planologie (stedelijke vernieuwing, stadsvernieuwing en rol bewoners en belanghebbenden)
  • Cursussen (o.a. interactieve beleidsvorming, projectmatig werken)

Projecten

  • Radicalisation Awareness Network (RAN) in opdracht van de Europese Commissie 
    RAN is een netwerk van momenteel zo’n 5000 eerstelijnswerkers, zoals docenten, agenten en jongerenwerkers uit alle 27 EUlidstaten, om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook produceren we beleidsadviezen voor lidstaten, zoals onlangs, vanuit de werkgroep van gevangenispersoneel, over de detentie van verdachten en veroordeelden van terrorismemisdrijven of over de aanpak van terugkeerders of groepen rechts-extremisten. RadarAdvies heeft RAN opgezet en begeleidt nu de 10 werkgroepen van het netwerk. RAN is gericht op de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme.