Mirte Loeffen

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Orthopedagogiek en wijsbegeerte zijn voor het werk van Mirte Loeffen goede onderleggers gebleken om maatschappelijke inzichten te koppelen aan conceptuele kaders. Zij is een belangrijk deel van haar werkweek druk doende met vraagstukken rond inclusie, diversiteit, inburgering, radicalisering en jeugdzorg. Zo ondersteunt Mirte een grote gemeente bij de herinrichting van de subsidiesystematiek rondom inclusie en diversiteit, is zij onafhankelijk gespreksleider bij sessies ter introductie op de nieuwe Inburgeringswet, geeft en ontwikkelt zij trainingen voor het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) en biedt zij op Europees niveau ondersteuning aan lidstaten van het Radicalisation Awareness Network (RAN) in de vorm van trainingen over het herkennen en signaleren van en handelen in het geval van radicalisering.

In het kader van het adviseren van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) ten aanzien van ondersteuningsaanbod voor gemeenschappen verzorgde zij eind 2019 negen focusgroepen van moskeebesturen, Islamitische kennisnetwerken, Somaliërs, Eritreeërs, Koerden, Afro-Caribische mensen en Turken. Mede door deze bijeenkomsten is haar netwerk in de Islamitische gemeenschap groot. Recent voerde zij een onderzoek uit naar moslimdiscriminatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Eerder in haar loopbaan maakte zij diversiteitsbeleid voor de gemeente Breda op basis van Appreciative Inquiry/AI, oftewel waarderend vernieuwen in cocreatie met alle belanghebbenden bij dit beleid.

Rollen

Project/procesmanager, trainer, coach, adviseur en onderzoeker

Expertise gebieden

Inclusie, polarisatie, radicalisering, problematisch gedrag en ondermijning van de democratische rechtstaat, jeugdhulp, sociale wijkteams, onderwijs, sociale netwerkstrategieën, 3D transformatie en subsidiebeleid.