3 tips effectieve corona campagne voor jongeren

23 september 2020

Influencer marketing 101: gezond gedrag stimuleren onder jongeren

Nederland wordt al weken overspoeld met zorgelijke berichten over een toename van coronabesmettingen. Vooral onder jongeren is het aantal positieve uitslagen verdrievoudigd. Vrijdag 18 september 2020 zijn er regionale maatregelen aangekondigd, specifiek gericht op jongere doelgroepen. Gelijktijdig neemt ook de roep om een effectieve campagne richting jongeren toe. Maar hoe doe je dat? 

In 2019 hebben influencer marketingbureau BrandAmbassadors, Trimbos Instituut, GGD regio Utrecht (GGDrU) en RadarAdvies een, door ZonMw gefinancierd, onderzoek uitgevoerd over de rol van vloggers bij het stimuleren van gezond gedrag. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen relevant zijn om te komen tot een effectieve corona-campagne onder jongeren: hierbij een les influencer marketing 101.

Campagne jongeren

Influencers inzetten om gezond gedrag bij jongeren te stimuleren

Laten we vooropstellen dat jongeren bereiken en aansporen tot positief gedrag bepaald geen eitje is. Toch kunnen influencers hier wel degelijk een positieve invloed op hebben, mits dit zorgvuldig, met aandacht en vooral een goed verhaal wordt gedaan. Deze conclusies trokken wij naar aanleiding van het onderzoek dat we in 2019 hebben uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een vrij unieke publiek-private samenwerking tussen een influencer marketingbureau, een kennisinstituut, een onderzoeksbureau en GGDrU. In het onderzoek is gekeken hoe influencers gezond gedrag bij jongeren kunnen stimuleren.

We delen de drie belangrijkste lessen die we leerden uit ons onderzoek naar gedragsbeïnvloeding van gezond gedrag bij jongeren.

1. Wees specifiek in je doelgroepafbakening en influencerselectie

De influencer moet naadloos aansluiten bij de leefwereld van jongeren en voor hen een potentieel rolmodel zijn. Onthoud daarbij dat niet alle jongeren hetzelfde rolmodel hebben en niet alle influencers dezelfde groep jongeren bereiken. Het voorafgaand creëren van verschillende persona’s helpt om jongeren beter te begrijpen en een kritische blik te werpen op de diverse influencerselecties die hierop aansluit

2. Zorg dat de boodschap van de influencer klopt

De influencer moet goed geïnformeerd zijn en een verhaal vertellen dat waar is. Daarvoor is het belangrijk om de influencer vrij te laten, maar voorafgaand wel te voorzien van de juiste kennis door een zorgprofessional. Het delen van persoonlijke ervaringen omtrent corona vanuit de influencer is daarbij effectiever dan een gescript en op feiten gebaseerde boodschap waar jongeren zo doorheen prikken. Na het verspreiden van de (gedrag-stimulerende) boodschap onder jongeren, moet de influencer dit zelf ook in acht nemen. Een influencer moet dus niet een paar dagen later zelf uitbundig feestend op Instagram staan. Anders sla je met deze campagne de plank volledig mis.

3. Cocreatie? Ja. Coproductie? Nee.

Zet een (zorg)professional alleen in voor de schermen als deze iets toevoegt aan de campagne of expert is. Tips en feiten die niet aansluiten bij de leefwereld van jongeren of als ‘open deuren’ worden beschouwd, zorgen er gelijk voor dat er wordt weggeklikt. De influencer is in de lead van de productie en zijn/haar persoonlijke verhaal moet authentiek en leidend zijn.


 

Kortom, het kan: influencers inzetten om gezond gedrag te stimuleren onder jongeren. Om dit lesje influencer marketing 101 toe te passen op de juiste corona campagne voor jongeren, helpen we echter graag.

Shall we? Bel Merel 06 11 31 97 46 of stuur een e-mail.

Merel is adviseur en onderzoeker op het gebied van jeugd, jongerenparticipatie, talentontwikkeling, onderwijs en veranderopgaven. Ze heeft het uitstekende vermogen om inhoudelijk thema’s hands-on aan te pakken en te vertalen naar creatieve uitingen. Een voorbeeld is het onderzoek naar hoe vlogs ingezet kunnen worden als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren.