Zo pakken we lokale spanningen samen slim aan  

02 december 2020

Het is voor lokale overheden een grote uitdaging om ongewenst gedrag, extremistische uitingen en maatschappelijke onrust tijdig te signaleren. En daarna een nog grotere uitdaging om hier op een goede manier mee om te gaan. Collega Steven Lenos geeft advies en trainingen over deze thematiek. Bijvoorbeeld door het begeleiden van gesprekken en het vergroten van bewustwording krijgt uw gemeente scherp wat er moet gebeuren. Zo kunt u op het juiste moment de juiste actie ondernemen.  

Moet in deze crisistijd de vrijheid van burgers worden vergroot, of juist verder ingeperkt? Stopt de vrijheid van meningsuiting waar deze beledigend wordt? En hoe gaan we om met nepnieuws en uitingen die op geen enkele manier op feiten gebaseerd lijken te zijn? Het zijn fundamentele vragen die regelmatig langskomen in het nieuws. Onze samenleving heeft de laatste tijd steeds vaker te maken met lokale spanningen.  

Het zoeken van oplossingen leidt tot praktische uitdagingen, ook voor het lokaal bestuur. Je moet eerst de kern van probleem scherp hebben voordat je gaat handelen. Je mag geen inbreuk maken op iemands grondrechten. En wat is de positie van uw gemeente in het probleem? En wat is uw rol als medewerker? Hoe gaat u om met uw eigen ideeën, waarden en normen? 

Balanceren tussen signaleren en handelen 

Oud-collega Matthijs den Otter“We spreken veel gemeenten die op zoek zijn naar het evenwicht tussen tijdig signaleren van ongewenst gedrag, extremistische uitingen en maatschappelijke onrusten de tools om hier op een goede manier mee om te gaanHet is daarbij soms ook heroriënteren op wat de positie van de overheid zelf is: wanneer moet je optreden of handhaven en op welk moment laat je juist ruimte aan de samenleving? En hoe werk je hier lokaal op een goede manier in samen? We merken dat gemeenten het belangrijk vinden om hier het gesprek met elkaar over aan te gaan en te oefenen met casuïstiek, juist in deze tijden.”  

Advies en training lokale spanningen 

Steven Lenos geeft advies en trainingen aan lokale overheden over deze thematiek. Ook voor uw gemeente kan advies of een training waardevol zijn om op een goede manier om te gaan met bepaalde problematiek. U kunt in uw gemeente waarschijnlijk adequater reageren dan u in eerste instantie zou denken. 

Wilt u weten wat Steven voor u kan betekenen? Even sparren? Bel of app gerust.