Workshop Nieuw Ondernemerschap

22 augustus 2016

Allerlei nieuwe vormen van ondernemerschap dienen zich aan: zzp’ers, parttime ondernemers, sociale ondernemingen en diverse vormen van hybride ondernemerschap. Gemeenten zullen daarop moeten reageren door nieuwe manieren te ontwikkelen om dat ondernemerschap te stimuleren. Sluiten dienstverlening en beschikbare instrumenten wel voldoende aan op de praktijk? En hoe kunnen gemeenten adequaat inspelen op de behoefte bij die nieuwe vormen van ondernemerschap?

Workshop Nieuw Ondernemerschap

Op basis van vragen uit de praktijk organiseert het IMK in samenwerking met RadarAdvies de workshop Nieuw Ondernemerschap (13 september in Groningen, 20 september in Eindhoven). Bij die gelegenheid zal het onder meer gaan over nieuwe vormen van ondernemerschap en de toepasbaarheid in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De workshop is gericht op beleidsmedewerkers EZ en SZ, afdelingshoofden en uitvoerders Bbz.

Doel van deze studiedag is het verkrijgen van:

  • kennis over nieuwe vormen van ondernemerschap
  • inzicht hoe uw gemeente het Bbz efficiënt en effectief kan inzetten ten behoeve van deze vormen van ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap

Onze adviseur Bert Otten gaat tijdens deze workshop in op achtergronden, opkomst, ontwikkelingen en voorbeelden van sociaal ondernemerschap. Ook reikt hij handvatten aan voor de toepasbaarheid in het gemeentelijk sociaal- economisch beleid en bij de uitvoering van het Bbz.

Aanmelden kan nog, via de website van het IMK. Daar vindt u ook aanvullende informatie over deze workshop.