We worden met z’n allen steeds ouder! En wijzer?

04 december 2017

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt samen: binnen en buiten de gemeente

We worden met z’n allen gemiddeld steeds ouder en blijven langer vitaal. Hierdoor maken ouderen in aantal én percentage een steeds groter deel van de bevolking uit. Ze wonen langer zelfstandig, zijn beter opgeleid, bepalen zelf, organiseren (zich)zelf en praten actief mee. Maar anderzijds lopen ze ook meer kans zich eenzaam te voelen en zijn ze kwetsbaarder als het gaat om veiligheid: ouderenmishandeling, diefstal en oplichting (babbeltrucs).

Bijeenkomsten

Afgelopen najaar heeft RadarAdvies in Leidschendam-Voorburg twee bijeenkomsten georganiseerd: de Conferentie Ouderen & Veiligheid en een Bewustwordingscampagne Voel je thuis, met een uitgebreide informatiemarkt. Samenwerking binnen en buiten de gemeente stond daarbij centraal.

Samen met partners en inwoners

Het vertrekpunt van de twee bijeenkomsten was verschillend. Voor Langer zelfstandig wonen is al een stuurgroep gevormd met partners (organisaties en georganiseerde inwoners) en bij het thema Veiligheid is meer sprake van een netwerk. De manier waarop de bijeenkomsten waren georganiseerd was wel gelijk: samen met partners en inwoners. Door vooraf te vragen naar de wensen en de mogelijke bijdragen op inhoud en proces ontstond een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit versterkte de bestaande netwerken en resulteerde bovendien in nieuwe verbindingen tussen welzijn, zorg en, vaak creatieve, ondernemers.

Verbindingen

Binnen de gemeentelijke organisatie is al sprake van goede verbindingen, maar ook die zijn versterkt. De transformatie krijgt op natuurlijke wijze steeds meer vorm: veiligheid, sociaal domein en ruimtelijke ordening stemmen af, werken samen en delen contacten. De verantwoordelijke wethouder (zorg en welzijn) en burgermeester (veiligheid) kijken bij elkaar over de schouder, werken samen en genieten van elkaars gezamenlijke resultaten.

“Dat zo’n breed gezelschap samen aan tafel zit en uitstekend samenwerkt geeft een boost”

Wethouder Floor Kist

Resultaten

Opkomst en enthousiasme bij beide bijeenkomsten waren groot. De goede dynamiek kwam voort uit de combinatie van informatie en conversatie: met elkaar in gesprek gaan om tot verdere plannen en acties te komen. Voor de organiserende partners en bezoekers zijn er voldoende aanknopingspunten om samen en zelf verder te gaan.

De evaluatie en rapportage van de bewustwordingscampagne zijn vormgegeven in het magazine Voel je thuis. Dit conform de grote wens van de ‘doelgroep ouderen’, want Print is hot.

Vooruitzichten

De eerste stappen in het traject laten zien dat samen werken leidt tot beter samen leven. Met versterkte en vernieuwende samenwerkingsverbanden is een stevige basis gelegd om de uitdagingen voor een grote doelgroep in de gemeente aan te pakken. Naast de samenwerking in het veld zijn ook de schotten binnen de gemeente tussen welzijn, veiligheid en ruimtelijke ordening verder geslecht door simpelweg samen op te trekken. Gemeente en partners gaan de komende jaren verder met de bewustwordingscampagne Voel je thuis. Ook op het gebied van veiligheid zijn er plannen gemaakt voor vervolgbijeenkomsten en trainingen.

Meer weten

Voor meer informatie over vitaal en integraal ouderenbeleid kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Onze infographic en het rapport Voel je thuis geven bovendien een goed beeld van onze manier van werken.