VNG start Village Deals met ‘kleine’ gemeenten

09 juni 2017

Lees hier een recenter bericht over de Village Deals.

De VNG gaat met gemeenten tot 50.000 inwoners starten met Village Deals. Een Village Deal is een deal tussen B&W en de gemeenteraad om binnen een experiment te werken aan een innovatief en integraal ondersteuningsarrangement binnen het sociaal domein.

Met een Village Deal kunnen oplossingen die mensen zélf aandragen gerealiseerd worden met behulp van integra­le ondersteuning rond schuldenproblematiek, participatie, begeleiding en zorg. Op dit moment wordt gekeken welke gemeenten gaan werken met een Village Deal. RadarAdvies verzorgt de procesbegeleiding van de Village Deals.

Lokale aanpak Village Deal

Elke gemeente bepaalt lokaal de inhoud en sluit zijn eigen Village Deal met de gemeenteraad. Denk aan:

  • Het beter combineren van beschut werken en dagbesteding, in plaats van verschillende arrangementen met concurrerende financiering en partijen.
  • Het bieden van doorlopende ondersteuning aan kwetsbare jongeren, ook richting volwassenheid.
  • Anders omgaan met schulden door alternatieve aanpak van bewindsvoering in combinatie met ondersteuning.

Flyer Village Deal

Lees in deze flyer (let op: ‘selectieprocedure’ is niet meer van toepassing) meer informatie over:

  • het ondersteuningsprogramma
  • het resultaat
  • het aanbod
  • de voorwaarden voor deelname
  • de planning

Meer informatie
Meer informatie kunt u opvragen bij onze adviseur Hannie Dekker.