Tozo voor gemeenten: aan de slag met tips en advies

29 maart 2020

Met de tijdelijke regeling Tozo kunnen gemeenten zelfstandig ondernemers en zzp’ers tot 1 juni 2020 ondersteunen om ze door deze moeilijke periode te trekken. In een zeer korte tijd moeten gemeenten hun ondernemers en zzp’ers deze ondersteuning kunnen bieden. Hoe pak je de uitvoering goed aan? Om gemeenten snel op weg te helpen hebben we de regeling kort samengevat en geven we belangrijke tips om rekening mee te houden.

Vanuit Tozo zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal.

Gemeenten worden in groten getale benaderd door zelfstandig ondernemers waaronder vele zzp’ers. Hoewel de Tozo nog niet van kracht is, is aan te bevelen wel de aanvragen in behandeling te nemen en een voorschot te verstrekken. Hiervoor kunnen gemeenten gebruikmaken van het bestaande Bbz-aanvraagformulier, inschrijving KvK, ID-bewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven.

De tijdelijke overbruggingsregeling

In het kort ziet de regeling er als volgt uit:

Tozo tips

Gemeenten staan voor een flinke uitdaging in deze lastige tijden de regeling adequaat uit te voeren. Veel gemeenten en Bbz-uitvoeringsorganisaties zijn al aan de slag. 4 belangrijke tips voor de komende periode:

Hoewel de regeling nog niet van kracht is kunnen de aanvragen wel in behandeling worden genomen. In afwachting van de nieuwe regeling kan een voorschot worden verstrekt. Hiervoor kan de gewone voorschotbepaling uit de Participatiewet gebruikt worden (artikel 52 Participatiewet). Pas de bestaande digitale aanvraagformulieren die u ook gebruikt voor de Bbz hierop aan. Houd en dus simpel.

Door de vele extra werkzaamheden is een projectmatige aanpak voor de uitvoering van deze tijdelijke regeling wenselijk. Stel een projectleider aan met een projectgroep en richt uw werkproces en organisatie tijdig in. Zorg voor voldoende personeel dat de aanvragen kan beoordelen en tijdig een voorschot kan verstrekken. Ontwikkel hiervoor zo nodig een digitale inwerktraining. Neem hier de tijd voor, het levert u later tijd op!

Zorg voor heldere communicatie intern, maar zeker naar de ondernemers in uw gemeente. Richt een portal in op uw website en communiceer helder in sociale media. Richt een helpdesk in. Zorg in de communicatie voor afstemming met de andere uitvoerders van corona-maatregelen zoals de KvK en het UWV.

Kijk verder dan Tozo om de ondernemers in uw gemeente verder te helpen. Stel bijvoorbeeld het innen van gemeentebelasting uit, schort toeristen- en precariobelasting op, betaal als gemeente sneller je facturen en betaal voorschotten uit aan zorgaanbieders Wmo en huishoudelijke hulp.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de uitvoering van deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers? Neem dan gerust contact op met Bert Otten of Michel Koning.

Deze dagen volgen maatregelen en inzichten elkaar in rap tempo op. Wij blijven u op de hoogte houden. Kijk voor meer en uitgebreidere tips ook op De zzp-wake-upcall.