Toolkit voor preventie radicalisering

26 augustus 2019

Hoe weet je als gemeente of je bij de aanpak van radicalisering op de goede weg bent? En hoe kun je leren van de lessen van andere gemeenten? Door te evalueren kom je hierachter. De Toolkit Evidence Based Werken bij de preventie van radicalisering biedt kennis, geleerde lessen, handige checklists en formats om de interventies om radicalisering tegen te gaan te evalueren. De toolkit is ontwikkeld door RadarAdvies, Verwey-Jonker Instituut en A.G. Advies in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Expertise-Unit Sociale Stabiliteit).

De toolkit is gericht op het evalueren van interventies op drie momenten:

  • voorafgaand aan de interventie gericht op de planvorming (planevaluatie)
  • tijdens de interventie gericht op de uitvoering (procesevaluatie) en
  • na een bepaalde looptijd van de interventie gericht op de behaalde uitkomsten en effecten (effectevaluatie).

De lancering vond plaats in aanwezigheid van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op het stadhuis van Delft.  Lees meer over de lancering in dit persbericht.

 

De burgemeesters van De Bilt en Delft, de Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de lancering van de toolkit

 

 

 

 

Ontwikkelaars bij de lancering de toolkit (tweede van links: Malon Peeters, uiterst rechts: Marije Meines)