Welzijn

Wat is je rol en positie als welzijnsorganisatie in het nieuwe sociaal domein? Hoe ga je om met de aanzienlijke bezuinigingen op het welzijnswerk? Landelijk wordt rekening gehouden met een afname van 15-30%. Hoe blijf je een speler van betekenis en blijf je ertoe doen als actor in de informele netwerken van burgers? Voor RadarAdvies draait het welzijnswerk om welbevinden. Welbevinden is de optelsom van de autonomie, verbondenheid en competenties van de burger en diens netwerken.

Vernieuwing van de welzijnssector

Veranderingen in de welzijnswereld dwingen de organisaties tot een sterke propositie richting de gemeente. Veel bestuurders en directeuren  denken de kortingen op te vangen door vooral slimmer en efficiënter samen te werken, bijvoorbeeld door in de overhead en organisatiekosten een slag te maken. Daar waar het gaat om het primair proces willen zij zorgen dat er een verschuiving komt richting  informele zorg en collectieve arrangementen, voor de meest kwetsbare burgers. Maar daarvoor heb je wel de hele organisatie nodig. Hoe krijg je management en medewerkers mee in je innovatie?

Factoren voor innovatie

Een effectieve veranderstrategie voor het welzijnswerk kent volgens ons 4 perspectieven:

 1. Inwoners
  Inwoners ervaren de beweging van formele naar informele zorg als positief, evenals de verschuiving van individuele naar collectieve arrangementen. Daarin speelt het welzijnswerk een organiserende rol. Het vergroten van de kansen op arbeidsmarkt is óók een doel van het nieuwe welzijnswerk.
 2. Sociaal werkers
  Voor de professionals in de sector draait de verandering van het welzijnswerk om trots zijn op je werk en je vak. Zij willen werken vanuit beproefde én innovatieve methoden en maken aantoonbaar het verschil. Zij zijn een cruciale factor in het succes achter de nieuwe participatiesamenleving. Sociaal werkers bouwen aan de kracht van de samenleving.
 3. Samenwerking
  Verandering draait om het kosteneffectief benutten van ieders expertise in de wijk. Samenwerking met zorgaanbieders, corporaties en onderwijs draait om intercollegiale consultatie op de werkvloer en het lef om ongewone allianties aan te gaan. Ondernemers in de wijk zijn onmisbare partners.
 4. Bestuurders
  Maatschappelijk ondernemerschap betekent rekenschap durven afleggen op basis van een sluitende business case met meetbare resultaten en aantoonbare effecten. Ondernemen is risicodragend innoveren.

De welzijnsaanpak van Radar

RadarAdvies is bedreven in het schakelen op verschillende niveaus. Onze aanpak is integraal en multidisciplinair.

 1. Het implementeren van sociale teams en het organiseren van eigen kracht en participatie in de buurt. We gaan uit van de competenties van de bewoners en van wederkerigheid, of ‘iets terugdoen voor de wijk’.
 2. Verbinden van gemeente, welzijn en andere maatschappelijke partners vooral op uitvoerend niveau. Uitgangspunt is dat we problemen samen oplossen.
 3. Professionaliseren van medewerkers, managers en bestuurders. We zorgen ervoor dat de competenties van onze medewerkers, managers en bestuurders passen bij de nieuwe opgaven.

Lees meer over onze aanpak in de casus ‘Effectieve verandertrajecten in zorg en welzijn’.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe we welzijnsorganisaties ondersteunen bij hun transformatie? Neem dan contact met ons op.