Sociale teams

Sociale teams zijn in de meeste Nederlandse gemeenten hét instrument om burgers sneller, beter en efficiënter te helpen. De teams vormen het voorportaal tot zwaardere zorg, werken domein overstijgend en gaan uit van de vraag van de burger. Met sociale teams willen gemeenten de dienstverlening aan burgers verbeteren én kosten besparen.

Ontwikkel- en leerproces

In een groot deel van de Nederlandse gemeenten ‘staan’ de teams nu wel. Dit gaat vaak best goed: Er zijn weinig klachten, weinig wachtlijsten en er vallen niet of nauwelijks mensen buiten de boot. Maar de doorontwikkeling vergt nog wel een paar jaar. Veel teams komen niet toe aan echt outreachend werken, het organiseren van informele netwerken en buurthulp, preventief werken en vroegsignalering, en het ondersteunen en faciliteren van collectieve voorzieningen in de wijk. Teams moeten leren wat het is om echt integraal te werken. Om daar te komen is tijd nodig, en vertrouwen.

Samen met bewoners

Een sociaal wijkteam is het gezicht naar de bewoners en werkt nauw samen met de betrokken bewoners zelf om te komen tot preventief en collectief aanbod. Een team weet wat er speelt in wijken en buurten en investeert in goede afstemming en samenwerking met 0e- (dorpsraden, kerken, vrijwilligers- en welzijnsorganisatie) en eerstelijns zorg (huisartsen, wijkverpleegkundigen).

Rijke praktijkervaring

De adviseurs van RadarAdvies komen bij veel sociale teams over de vloer. Als kwartiermaker, procesbegeleider, teamcoach, en onderzoeker van de praktijk . We zijn in vele kleine en (middel)grote gemeenten betrokken bij de opstart en doorontwikkeling van sociale teams. Vanuit onze expertise en rijke praktijkervaring ondersteunen wij u graag met inzichten, antwoorden en oplossingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het doorontwikkelen van sociale teams? Neem dan contact met op met een van onze adviseurs.