Zorg

RadarAdvies is al jaren actief op het gebied van zorg en samenleven. Door te kijken hoe burgers hun eigen kracht kunnen vinden om voor elkaar te zorgen, door met gemeenten te kijken hoe de zorg anders te organiseren en door aanbieders van zorg te helpen. In de afgelopen jaren is RadarAdvies op verschillende manier betrokken geweest bij aanbieders van (langdurige) zorg.

Zelfregie in de Zorg

Burgers die zorg nodig hebben doen steeds meer een beroep op eigen kracht en hun omgeving bij het organiseren van ondersteuning. RadarAdvies heeft een unieke aanpak ontwikkeld, op basis van activerend onderzoek, waardoor mensen in een kwetsbare positie weer regie op hun eigen leven krijgen. Tegelijkertijd leren we betrokken professionals hoe ze dit proces van hun cliënten kunnen ondersteunen en faciliteren.

Lees hier meer over zelfregie in de zorg.

Zelfsturing en kwaliteit in verpleeghuizen

In de langdurige zorg staat naast kwaliteit van zorg steeds het welzijn en de leefomgeving van cliënten centraal. RadarAdvies helpt organisaties en teams hierin een kwaliteitsslag te maken. Onze adviseurs zijn bedreven in het coachen van teams in hun ontwikkeling naar zelfsturing en het creëren van draagvlak voor een cultuurverandering van hoog tot laag. Met als uitgangspunt maatwerk voor de cliënt met inzet van eigen kracht en sociaal netwerk. Wij helpen uw medewerkers de zorg anders te organiseren, met oog voor welzijn en geluk van cliënten.

Lees hier meer over zelfsturing en kwaliteit in de (langdurige) zorg.

Radar heeft een raamcontact bij Invoorzorg van Vilans voor het programma Waardigheid en trots.

Zorg van de toekomst

Mensen wonen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig thuis. De Wlz is er alleen nog voor mensen die zorg met verblijf in een instelling nodig hebben. Aanbieders van zorg hebben te maken met verschillende financiers, meerdere gemeenten, en nieuwe eisen aan het aanbod. Dit vraagt veel van de flexibiliteit en ontwikkelkracht. RadarAdvies begeleidt aanbieders met innoveren in samenwerking op lokaal niveau, productontwikkeling en sociaal ondernemen.

Lees hier verder over zorg en samenleven van de toekomst.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de kennis en expertise van RadarAdvies op het gebied van de (langdurige) zorg? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.