Integratie in de wijk

Integreren doen we samen. Niet alleen nieuwkomers, maar ook buurtbewoners, ambtenaren en werkgevers verhouden zich tot deze nieuwe realiteit. Ontmoetingen tussen hen (nieuwkomer en samenleving) zijn cruciaal. Deze leiden tot wederzijds begrip, groeiend sociaal kapitaal en er ontstaan nieuwe kansen. Welke mogelijkheden zijn er om verbindingen te leggen?

Voor veel statushouders is het moeilijk om anderen te vertrouwen. Ze ervaren een cultuurshock, hebben weinig geloof in hun eigen capaciteiten en begrijpen nog maar weinig van de Nederlandse taal. Het bereiken van hun eigen dromen lijkt daardoor haast een illusie.

Coaches met eenzelfde achtergrond als statushouders

In Schiedam worden statushouders geholpen door coaches met eenzelfde achtergrond. Coaches ondersteunen de nieuwe Nederlanders in de eigen taal en helpen de cultuurverschillen te overbruggen. Bovenal helpen zij de statushouders om het vertrouwen in anderen en in zichzelf terug te winnen. In onderstaand filmpje vertellen oud-collega Yvonne Roolaart, en coaches Sara Hamel en Asmerom Mihreteab over hun succeservaringen met dit concept.

Dit project is een samenwerking met o.a: wijkteam WOT Nieuwland (www.wotschiedam.nl/nieuwland), Stroomopwaarts en VluchtelingenWerk Nederland.

Gerelateerd