Inclusief bouwen

Sociale verantwoordelijkheid is al lang niet meer enkel voorbehouden aan de overheid. Ook het bedrijfsleven ziet het belang in van sociaal ondernemerschap: ondernemen met hart voor de (sociale) omgeving. Zo ook in de bouw. Dit is overigens niet volledig nieuw. Levensloopbestendig bouwen gaat al jaren mee.

De overheid/samenleving is de laatste tijd echter veeleisender geworden. Levensloopbestendig bouwen maakt plaats voor inclusief bouwen. Zo bouwen dat burgers optimaal kunnen deelnemen in de samenleving: jong en oud, beperkt en onbeperkt en met verschillende (sociaaleconomische) achtergronden. Gemeenten, projectontwikkelaars en architecten moeten dus op een andere manier gaan kijken naar gebiedsontwikkeling. Kennis en kunde op het snijvlak tussen het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling is daartoe noodzakelijk.

Hoe kunnen wij u helpen op het gebied van inclusief bouwen?

Met haar brede kennis binnen het sociaal domein kan RadarAdvies projectontwikkelaars, architectenbureaus en aannemers hierin ondersteunen. Wij geloven dat de plek waar je (samen) leeft een bepalende invloed heeft op de persoon die je bent. Wij geloven in ruimte met impact! Vanuit die gedachte bieden wij bouwend Nederland een sociale route tot inclusieve bouw die aansluit op de actuele behoeften van de burger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit doen wij enerzijds door het sociale veld te verkennen. We gaan in gesprek met de verschillende sociale factoren in de regio over de woningvraag en -behoeften. Kortom, een uitgebreid veldonderzoek binnen het sociaal domein.

Anderzijds leggen wij de verbinding tussen de (potentiële) bouwer en de geïnteresseerde partijen. Dit vormt de basis voor samenwerking bij inclusieve gebiedsontwikkeling. Daarmee fungeert Radar als verbinder tussen het sociaal domein en de ruimtelijke ontwikkeling.

Wat doen wij?

Concreet ondersteunt RadarAdvies bij aanbestedingen. Wij helpen projectontwikkelaars aan een bewezen betere aanbestedingsbeoordeling, door een stevig onderbouwd plan voor inclusief bouwen aan te bieden.

Ook buiten aanbestedingstrajecten is RadarAdvies van waarde voor projectontwikkelaars, architecten en gemeenten. Wij voeren sociaal gebiedsonderzoek uit en zijn beschikbaar om als spil te fungeren tussen gemeenten en projectontwikkelaars op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en het sociaal domein.

Benieuwd naar ons aanbod? Wij gaan graag met u in gesprek!

Of laat een bericht achter: