Participatiewet

De Participatiewet heeft als doel om mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk te laten meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. En aangezien de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij gemeenten ligt, krijgen deze te maken met nieuwe uitdagingen en nieuwe doelgroepen. Maar er liggen ook kansen om zaken nu echt anders aan te pakken.

Nieuwe uitdagingen voor de gemeente

Gemeenten krijgen te maken met mensen die voorheen bijvoorbeeld in de WSW of de Wajong zaten. Nieuwe instrumenten en voorzieningen kunnen worden ingezet om deze doelgroepen aan het werk te helpen. Denk bijvoorbeeld aan jobcoaching, werkplekaanpassing en nieuw beschut werk. Ook de overheid zelf moet garantiebanen creëren voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Herstructurering Werk & Inkomen

De overheid staat voor flinke veranderopgaven die vaak een herstructurering van het domein Werk & Inkomen betekenen. Ook wordt de samenhang met de Wmo en de Jeugdwet steeds belangrijker. Een deel van de mensen die onder de Participatiewet valt, zal niet aan het werk komen. Deze groep is aangewezen op een algemene voorziening, zoals vrijwilligerswerk of dagbesteding.

Benadering van RadarAdvies

Radar ondersteunt gemeenten bij het herinrichten van het domein Werk & Inkomen en bij het vormgeven van innovatieve en integrale instrumenten en voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van mensen met een uitkering voor mensen met een hulpvraag in de wijk of het opzetten van een sociale onderneming door mensen met een uitkering.

Dit doen wij niet alleen door adviezen uit te brengen, maar ook door midden in het veld te staan. Onze adviseurs worden regelmatig door gemeenten gevraagd om de herinrichting van het domein werk te begeleiden als beleidsadviseur.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de expertise van RadarAdvies op het gebied van de Participatiewet? Neem dan contact met ons op.