Armoede

Volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek leven in Nederland ruim een half miljoen huishoudens onder de laagste inkomensgrens. Schrikbarende cijfers waar veel mensen geen weet van hebben, omdat armoede in Nederland niet zo herkenbaar is. Al met al leven er meer dan een miljoen landgenoten in armoede. Een echt probleem dus.

Wij willen luisteren naar de mensen die zelf in armoede leven. Dankzij hun inbreng kan er een nieuwe kijk op armoede ontstaan, met werkende oplossingen voor reële problemen. We bieden ondersteuning door de doelgroep te faciliteren en te zoeken naar een zo stevig mogelijke verankering in de lokale, duurzame aanpak. Hierbij ondersteunen we gemeenten op verschillende manieren. We geven advies, doen onderzoek en voeren evaluaties uit.

Publicatie 

Voorbeeldinitiatieven in de gemeenten Den Bosch, Schiedam en Leidschendam-Voorburg  die wérken:

Bron: RadarMagazine. Tekst: Nina Blanken. Illustraties: Marije Dudink.