Naar Werk & Organisatie

Armoede

Volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek leven in Nederland ruim een half miljoen huishoudens onder de laagste inkomensgrens. Schrikbarende cijfers waar veel mensen geen weet van hebben, omdat armoede in Nederland niet zo herkenbaar is. Al met al leven er meer dan een miljoen landgenoten in armoede. Een echt probleem dus, óók in Nederland!

Voorbeeldinitiatieven die werken

In de gemeenten Den Bosch, Schiedam en Leidschendam-Voorburg ziet onze adviseur Bob de Levita voorbeeldinitiatieven die werken: parttime ondernemerschap zet mensen weer in hun kracht, vrij reizen vergroot de wereld van minima, en een actieteam van burgers doorbreekt het taboe dat armoede heet:

Bron: RadarMagazine. Tekst: Nina Blanken. Illustraties: Marije Dudink.

Lokale aanpak

Radar heeft een unieke, lokaal gerichte armoedeaanpak ontwikkeld. Wij geloven in de kennis, de kracht en het inzicht van mensen die zelf in armoede leven. Dankzij hun inbreng kan er een nieuwe kijk op armoede ontstaan, met werkende oplossingen voor reële problemen. Radar biedt ondersteuning door de doelgroep te faciliteren en te zoeken naar een zo stevig mogelijke verankering in de lokale, duurzame aanpak.

Activerend onderzoek

Onze activerende armoedeaanpak brengt mensen in beweging die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Deelnemers worden getraind en gaan zelf anderen betrekken en interviewen. Om daarna samen aanbevelingen en plannen aan de gemeente en maatschappelijke organisaties te presenteren. Deze aanpak is inmiddels in meer dan 10 gemeenten succesvol uitgevoerd.

Voorkom armoede met het Maak er een potje van-systeem

In het interview Maak er een potje van legt adviseur Bob de Levita uit hoe je met het ‘Maak er een potje van-systeem’ voorkomt dat mensen met een laag inkomen in armoede moeten leven. Met Maak er een potje van zijn er drie potjes: één voor de vaste lasten, één voor het huishoudgeld en één buffer voor onvoorziene kosten. Dit biedt inwoners die moeite hebben met rondkomen financieel houvast. Het potjessysteem vormt een aanvulling op de diverse interventiemethoden waarover de meeste gemeenten al beschikken.

Wat kunnen wij voor u doen?

We kunnen gemeenten op verschillende manieren ondersteunen bij armoedebeleid. Natuurlijk door het geven van advies, maar voeren ook evaluaties uit. Zoals we voor de gemeenten Schiedam de uitkomsten evalueerden van een pilot ‘vrij reizen met openbaar vervoer’:

Vraag: vrij reizen met openbaar vervoer
In gemeente Schiedam is een pilot gedaan met innovatieve voorziening voor minima: vrij reizen met openbaar vervoer in de regio. Om deze pilot te evalueren is twee van onze adviseurs gevraagd de waardering en ervaring van gebruikers rond deze voorziening te onderzoeken.

Aanpak: focusgroepen
Hiervoor hebben we focusgroepen ingezet om gebruikers van de voorziening aan het woord te laten en met elkaar in discussie te laten gaan. Aanvullend op kwantitatief onderzoek zijn hiermee de verhalen achter de cijfers inzichtelijk geworden en is voor meer diepgang gezorgd. In een veilige omgeving zijn gebruikers uitgedaagd om hier kritisch over mee te denken.

Resultaat: positieve impact op eenzaamheid, participatie en gezondheid
Uit de evaluatie is gebleken dat de voorziening een grote, positieve impact heeft gehad op verschillende leefdomeinen, waaronder eenzaamheid, participatie en gezondheid. Dankzij het onderzoek heeft de gemeente inzicht gekregen in de daadwerkelijke beleving van gebruikers, de wijze waarop zij de voorziening gebruiken, de effectiviteit van de voorziening en het gedrag van gebruikers. Op basis van onder andere deze evaluatie, maakt de gemeente een beslissing om deze voorziening al dan niet voort te zetten.

Wilt u meer weten over de armoedeaanpak van RadarAdvies? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Onze adviseurs

Wij denken graag mee over een concrete armoedeaanpak.

1 2