Quickscan radicalisering 

Ontwikkelingen rondom radicalisering en polarisatie volgen elkaar in razend tempo op. Journalisten, politici en agenten krijgen steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Om dit soort acties proberen te voorkomen, is vroegtijdige preventie en signalering van radicalisering essentieel. Wij helpen gemeenten met het analyseren van de huidige situatie door het uitvoeren van een quickscan. Hierna geven wij praktisch advies over de (door)ontwikkeling van uw aanpak radicalisering en polarisatie, dat inzet op alle niveaus van preventie. 

Heeft uw gemeente goed zicht op lokale trends? Weet u hoe uw huidige aanpak functioneert? Of heeft u nog geen aanpak en wilt u duidelijk in kaart brengen welke elementen voor u van cruciaal belang zijn? Met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van radicalisering en polarisatie weten wij welke aanpakken wel, niet of minder goed werken.  

Kies uit 5 bouwstenen voor uw quickscan radicalisering

U stelt uw quickscan samen door te kiezen uit 5 bouwstenen. Met deze bouwstenen voeren wij uw quickscan uit. Zo zorgen we samen voor maatwerk passend bij uw vraag en uw lokale situatie. 

Klik op de afbeelding om de bouwstenen te zien:

Quickscan radicalisering

Praktijkvoorbeeld: quickscan Werkorganisatie Druten en Wijchen  

Voor Werkorganisatie Druten en Wijchen organiseerden we op basis van hun bouwstenen 3 digitale sessies. Samen met (beleids-)ambtenaren, politie en professionals uit het veiligheids- en sociaal domein verkregen we inzicht in de huidige stand van zaken van hun radicaliseringsaanpak en ontwikkelingen wat betreft (de voedingsbodem voor) radicalisering in beide gemeenten.

De sessies:

  1. introductie op het thema radicalisering met huidige trends en ontwikkelingen.
  2. focusgroep waarin ervaringen en inzichten werden gedeeld over radicalisering en de aanpak daarvan binnen de gemeenten.
  3. formulering succesfactoren en kansen voor doorontwikkeling. 

Uitkomst: praktische adviezen passend bij de lokale context van Druten en Wijchen.   

Werkorganisatie Druten en Wijchen over onze aanpak:

“Ons inzicht in het thema radicalisering is vergroot dankzij de goede begeleiding en quickscan. RadarAdvies weet precies hoe ze partners betrekken en hoe een vervolg gegeven kan worden aan de aanpak van radicalisering in onze gemeenten. Een erg waardevolle samenwerking en aanpak!” 

Vragen over onze aanpak of gewoon even sparren?

Bel, app of mail gerust met Fenna Keijzer. Zij staat u graag te woord.