Preventie radicalisering

Over wat we kunnen doen om radicalisering te voorkomen

Extremistische acties die voortkomen uit radicalisering zijn misschien ook in uw gemeente aan de orde. Om alert te zijn op signalen en radicalisering te voorkomen, is een vroegtijdige preventieve aanpak noodzakelijk. Wij adviseren en ondersteunen al 15 jaar in heel Europa overheden, organisaties en professionals in de praktijk, bijvoorbeeld via het Radicalisation Awareness Network. Wij kunnen ook uw gemeente helpen met een (lokale of regionale) effectieve aanpak voor de preventie van radicalisering.   

Zo overtuigd zijn van je eigen gelijk dat je bereid bent om daarvoor de wet te overtreden. Misschien zelfs anderen geweld aan te doen. Of jezelf op te offeren. We zien radicalisering bij rechts-extremisten, islamistisch extremisten, maar ook bij mensen die andere ideologieën en overtuigingen hebben. Zo kan er door de langetermijngevolgen van COVID-19 mogelijk meer ruimte ontstaan voor radicale standpunten (Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), en zijn de toenemende extremistische acties, zoals het belagen van journalisten of politici en het intimideren van politieagenten een zorgelijke ontwikkeling.  

Onze aanpak bij de preventie van radicalisering

Gemeenten hebben als regiehouder een cruciale rol bij de lokale aanpak van radicalisering. Wij hebben als experts radicalisering een ondersteunende rol; mede door onze 15 jaar ervaring in het Europese preventieveld weten wij hoe we een stevige bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van lokale preventieve aanpakkenOns gezamenlijke doel: het creëren van bewustzijn, deskundigheid en het vergroten van de handelingsbekwaamheid van professionals in het sociaal domein. 

Onze visie op de preventie van radicalisering

Radicalisering is een proces dat je vroegtijdig kunt signaleren door met een team van eerstelijnsprofessionals samen te werken aan een lokale preventieve aanpak. Wij werken al 15 jaar samen met jongerenwerkers, agenten, welzijnswerkers, docenten en hulpverleners om radicalisering te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en te stoppen. Dit doen wij in Nederland samen met gemeenten en de Rijksoverheid en voor de Europese Commissie via het Radicalisation Awareness Network 

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?  

Of heeft u een concrete vraag? Bel ons gerust. Gewoon even sparren kan ook altijd! Bel Rik Scheele tel:0611102005 of stuur hem een e-mail.

Of laat een bericht achter: