Maatschappelijke onrust

Demonstraties en tegen-demonstraties, verzet tegen windmolens of de Zwarte Pietdiscussie: steeds vaker komen groepen in onze samenleving tegenover elkaar te staan. Of lijken tegenover elkaar te staan. Polarisering of andere vormen van maatschappelijke onrust worden zichtbaarder. Online en in de ‘echte’ wereld. Bij de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld, of bij de komst van asielzoekerscentra. Soms zoeken burgers daarbij de randen van rechtsstaat op in hun uitingen, of in hun acties. En soms gaan ze daar overheen.

Ook op andere manieren wordt de democratische rechtsorde regelmatig getest. Hoe ga je als lokale bestuurder om met een concentratie vastgoed in de gemeente, dat in het bezit is van personen die geen inkomen of vermogen hebben? Met bedreigingen van burgemeesters en andere gezagsdragers?

Weerbaar bestuur
Lokale bestuurders hebben of krijgen er mee te maken. Hoe stimuleer je dat onderwerpen bespreekbaar zijn zonder dat er agressie bij komt kijken? Wanneer grijp je in? Op welke manier? Op deze vragen bestaat uiteraard geen eenduidig antwoord. Maar je kunt als bestuurder wel goed voorbereid zijn.

Wat kan RadarAdvies voor uw gemeente betekenen?

  • De training Democratische rechtsorde; besturen in tijden van maatschappelijke onrust, is bedoeld voor lokale bestuurders; deze wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  • Training aanpak en preventie radicalisering: voor professionals die in hun werkzaamheden mogelijk te maken krijgen met radicalisering en jihadisme. In de trainingen leren deelnemers onder meer over diverse vormen van radicalisering, hoe ze signalen van radicalisering kunnen herkennen, en krijgen ze handvatten aangereikt om de opgedane kennis in de praktijk in te zetten.
  • BOUNCE young trainingen: weerbaarheidstraining voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Eerstelijnsprofessionals wordt geleerd hoe de BOUNCE young training aan te bieden.
  • Samenwerking gemeenten en gemeenschappen. Een goede samenwerking met en tussen gemeenschappen draagt bij aan inclusie en voorkomt radicalisering. Gemeenten in Nederland zijn hier goed toe in staat. Wij helpen gemeenten graag op weg.
  • Discriminatie aanpakken op lokaal niveau. We kunnen er niet omheen: discriminatie komt in Nederland voor en heeft schadelijke effecten. Dit vraagt om aandacht op lokaal niveau en daar kunnen wij u bij helpen.

Interesse?

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Steven Lenos.

Of laat een bericht achter: