Jeugd & Veiligheid

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed. Er zijn echter ook veel jongeren die extra aandacht, ondersteuning en bijsturing nodig hebben. Meer dan ooit liggen deze taken binnen het jeugddomein bij de gemeente. Het beleid richt zich voornamelijk op het verbeteren van de veiligheidsbeleving van jongeren, het vergroten van kansen voor risicojongeren en een afname van jeugdcriminaliteit. Het gaat om talentontwikkeling, het beperken van jeugdoverlast, alcohol- en drugsgebruik, het bevorderen van de veiligheid in en om de school en de preventie van radicalisering.

Veel vragen voor de gemeente

Maar hoe geef je de juiste aandacht aan deze onderwerpen binnen het lokale jeugdbeleid en veiligheidsbeleid? Dit vraagt om pro-actief beleid dat goed is uit te voeren en om een keten waarin de taken helder belegd zijn. Het vraagt ook om het maken van keuzes, want overal op inzetten brengt geen focus en resultaat. Deze keuzes moeten niet alleen op bestuurlijk niveau gemaakt worden, maar ook met de doelgroep en de ketenpartners. Dit zorgt voor draagvlak en beleid dat direct met de praktijk verbonden is.

De gemeenten staan voor de volgende vragen:

  • Hoe geef je als gemeente vorm aan een integrale aanpak jeugd & veiligheid?
  • Wat is de (potentiële) rol van het jongerenwerk in de huidige dienstverlening vanuit de gemeente?
  • Hoe verhoudt jeugd en veiligheid zich tot sociale (wijk)teams? En op welke wijze passen de SAVE-teams en het Veiligheidshuis binnen de keten?
  • Welke rol speelt het onderwijs bij deze plannen?
  • Hoe geven we handen en voeten aan een aanpak van radicalisering?

Integrale aanpak jeugd en veiligheid

RadarAdvies biedt een integraal aanbod; van onderzoek en beleidsadvies tot procesondersteuning gericht op verbetering van de ketensamenwerking. Onze producten variëren van het opzetten van re-integratietrajecten voor jongeren met psychosociale problematiek tot het schrijven van een handboek voor jongerenwerk om een belangrijke signalerende rol in te nemen binnen het netwerk, gericht op jeugd & veiligheid. Hierbij werken we altijd vanuit de lokale en regionale context. Doordat we de uitvoeringspraktijk kennen, ontwikkelen we beleid en instrumenten die direct te implementeren zijn. Onze adviseurs, onderzoekers en projectleiders hebben kennis van de gehele keten. Doordat zij gewend zijn te opereren binnen een gemeentelijke organisatie creëren zij snel draagvlak en commitment.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak op het gebied van Jeugd en Veiligheid? Neem dan contact met ons op.