Naar Visie op jeugd

Jeugd & Veiligheid

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed. Er zijn echter ook veel jongeren die extra aandacht, ondersteuning en bijsturing nodig hebben. Meer dan ooit liggen de  taken binnen het jeugddomein bij de gemeente. Het beleid richt zich voornamelijk op het verbeteren van de veiligheidsbeleving van jongeren, het vergroten van kansen voor risicojongeren en een afname van jeugdcriminaliteit. Het gaat om talentontwikkeling, jeugdoverlast, jeugdgroepen, alcohol- en drugsgebruik en veiligheid in en om de school.

Veel vragen voor de gemeente

Maar hoe geef je de juiste aandacht aan deze onderwerpen binnen het lokale jeugdbeleid en veiligheidsbeleid? Dit vraagt om pro-actief beleid dat goed is uit te voeren en om een keten waarin de taken helder belegd zijn. Het vraagt ook om het maken van keuzes, want overal op inzetten brengt geen focus en resultaat. Deze keuzes moeten niet alleen op bestuurlijk niveau gemaakt worden, maar ook met de doelgroep en de ketenpartners. Dit zorgt voor draagvlak en beleid dat direct met de praktijk verbonden is.

De gemeenten staan voor de volgende vragen:

  • Hoe geef je als gemeente vorm aan een integrale aanpak?
  • Welke consequenties heeft de decentralisatie van de jeugdzorg? En welke rollen en taken moet het jongerenwerk daarbij vervullen?
  • Hoe verhoudt jeugd en veiligheid zich tot sociale (wijk)teams? En op welke wijze passen de SAVE-teams en het Veiligheidshuis binnen de keten?
  • Wanneer en hoe zet je de shortlistmethodiek in?
  • Hoe zorg je de implementatie van schoolveiligheidsplannen?

Integrale aanpak jeugd en veiligheid

RadarAdvies biedt een integraal aanbod; van onderzoek en beleidsadvies tot enprocesondersteuning gericht op verbetering van de ketensamenwerking. Onze producten variëren van het opzetten van re-integratietrajecten voor jongeren met psychosociale problematiek tot  het schrijven van een handboek jongerenwerk. Hierbij werken we altijd vanuit de lokale en regionale context. Doordat we de uitvoeringspraktijk kennen, ontwikkelen we beleid en instrumenten die direct te implementeren zijn. Onze adviseurs en projectleiders hebben kennis van de gehele keten. Doordat zij gewend zijn te opereren binnen een gemeentelijke organisatie creëren zij snel draagvlak en commitment.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak op het gebied van Jeugd en Veiligheid? Neem dan contact met ons op.

Onze adviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken in uw organisatie rondom jeugd & veiligheid.

1 2