Samen met de jeugd

Wij stellen ons elke dag de vraag: wordt door wat wij doen het leven beter voor de meest kwetsbare gezinnen en kinderen? En: wordt het beter voor de professionals in de sector die elke dag een topprestatie leveren? Wij voelen het als onze plicht om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het duurzaam oplossen van de urgente uitdagingen in de jeugdzorg. Dat doen we samen met de jeugd, gemeenten en organisaties. 

Het kan beter

Elke gemeente kan met beleid, contracten, accountbeheer en regie richting geven en bijdragen aan duurzame oplossingen die wél werken. Ook als tegelijkertijd de capaciteit schaars is, budgetten continu onder druk staan en de politiek ongeduldig is.

quickscan jeugd

Quickscan Hervormingsagenda Jeugd

Ook uw gemeente moet aan de slag met de Hervormingsagenda Jeugd: een ambitieuze en veelomvattende opgave. Waar begint u? Met welke onderwerpen bent u al goed op weg en welke verdienen extra aandacht of moeten anders?

Maak met de QuickScan Hervormingsagenda Jeugd in 4 stappen duidelijk wat er nog moet gebeuren!

3 randvoorwaarden voor gedragsverandering jeugdzorg

Vrijwel overal worden nu mensen ingehuurd, trainingen ingezet en zijn er vaak ook in- of externe verandermanagers of beleidsadviseurs actief. Zelden gebeurt dit in samenhang en vanuit overzicht. Het gevolg: een vicieuze cirkel. In plaats van sturen op resultaten en steeds weer nieuwe (beleids)initiatieven nemen als er iets misgaat, is het in deze ingewikkelde situatie noodzakelijk om ruimte te creëren voor de uitvoering.

Lees in het blog Goed nieuws: oplossing voor kernprobleem van de jeugdzorg welke 3 randvoorwaarden er nodig zijn voor gedragsverandering in de jeugdzorg.

Samen met de jeugd werken aan jeugdbeleid

Wij betrekken jongeren actief bij het ontwikkelen van jeugdbeleid van gemeenten. We ondersteunen gemeenten en instellingen door kwetsbare jongeren bewust te maken van hun talenten om bijvoorbeeld blijvend een plek op de arbeidsmarkt te vinden. We kiezen voor jongerenwerk waarbij jongeren zelf actief het initiatief nemen voor het realiseren van hun wensen binnen de buurt of gemeente.

Beleidsadvies, organisatieadvies of projectmatige capaciteit nodig?

Stuur teammanager Jeugd Arnaud Brix een e-mail met uw vraag: a.brix@radaradvies.nl.

Of laat hier een bericht achter: