Klantreis nieuwkomers essentieel voor inburgeringsproces

Om het inburgeringsproces van nieuwkomers lokaal zo goed mogelijk te organiseren, begin je als gemeente met het maken van een klantreis. Want alleen samen met nieuwkomers komt u tot de meest klantgerichte aanpak en faciliteert u de inburgeringsroute optimaal. Nieuwkomers doorleven tenslotte zelf uw dienstverlening of hebben dit doorleefd. Werk dus samen aan oplossingen voor de gewenste uitkomst.

Met de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Wij ondersteunen gemeenten om van lokale aanpakken een succes te maken. Bijvoorbeeld met een financiële implementatietool, met (regionale) projectleiding en met het maken van een klantreis nieuwkomers. 

Wat is een klantreis van nieuwkomers?

Een klantreis van nieuwkomers laat de route zien van het lokale inburgeringsproces met alle contactmomenten. Het maakt beleid, uitvoeringskeuzes en dienstverlening inzichtelijk. Als u een gemiddelde klantreis van nieuwkomers in uw gemeente op ‘papier’ heeft staan, ziet u in 1 overzicht waar uw lokale beleid aansluit op de behoeften van nieuwkomers en waar verbeteringen mogelijk zijn. 

5 waardevolle redenen om te starten met een klantreis  

Volgens ons loont het altijd de moeite om ruim baan te maken voor de verhalen van inwoners. En voor de lokale uitvoering van de nieuwe Wet inburgering is het essentieel om zowel de ervaringen van nieuwkomers te kennen, als ook die van uitvoerders. Krachtenbundeling leidt tot frisse ideeën, draagvlak en een verheldering van uw werkwijze.  

Een klantreis toetst voor uw gemeente of:

  1. nieuwkomers positieve ervaringen hebben met uw dienstverlening
  2. uw aanbod aansluit op de behoeften van nieuwkomers
  3. het wettelijk en aanvullend aanbod voldoende is om te kunnen inburgeren
  4. en welke kansen er zijn voor meer succesvolle inburgeringstrajecten die nieuwkomers daadwerkelijk richting participatie en werk helpen
  5. uw beleid bekend is bij betrokken beleidsuitvoerders en medewerkers van maatschappelijke organisaties en of dit ook door hen wordt gesteund en uitgevoerd

Onze ervaring met nieuwkomers

Wij hebben al 20 jaar ervaring met de doelgroep nieuwkomers. Bij het maken van klantreizen voor nieuwkomers is onze aanpak onderscheidend. Wij: 

  • verbinden gemeentelijke lagen (bestuur, beleid en uitvoering) met de doelgroep 
  • geven een gelaagde analyse met concrete aanbevelingen voor een lokale aanpak 
  • doen suggesties voor methodieken die passen bij de lokale situatie. Een voorbeeld uit Schiedam: de inzet van coaches met eenzelfde achtergrond als statushouders.  

Voorbeelden uit onze praktijk 

Als onderdeel van brede opdrachten op het gebied van inburgering en integratie hebben we meerdere klantreizen gemaakt. Twee voorbeelden:

  • Voor regio Westfriesland maakten we een klantreis als onderdeel van de opdracht om samen met 7 gemeenten te komen tot een goed inrichtings- en uitvoeringsplan.
  • Voor de rekenkamercommissie Raalte maakten we een klantreis als onderdeel van een rekenkameronderzoek naar het beleid met betrekking tot statushouders.

Infographic klantreis als route 

Onderstaande infographic laat de klantreis als route zien, inclusief contactmomenten. Dit voorbeeld dient ter ondersteuning van een uitgewerkte klantreis die we voor uw gemeente kunnen maken. 

Infographic klantreis nieuwkomers

Alleen samen lossen we de inburgeringspuzzel op 

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van inburgering en integratie? Bel gerust eens met Malaz Shahhoud tel:06 15 07 64 67. Hij staat u graag te woord.

Of vul ons contactformulier in: