Studenten en preventie van radicalisering

16 november 2016

Studenten van de Bildung Academie gaan met en voor MBO-studenten een campagne of activiteit ontwerpen en ontwikkelen die in het teken staat van de preventie van radicalisering en extremisme. Het initiatief Speak Up wordt uitgevoerd door Academie van de Stad en ondersteund door de NCTV en RadarAdvies. Dit project is de eerste onder de naam Speak Up en zal ook een vervolg krijgen bij andere opleidingen. Het bieden van een tegengeluid aan extremistische boodschappen door jongeren zelf is essentieel voor goede preventie.

Extremistische boodschappen online

Wereldwijd wordt getracht om extremistische boodschappen, zowel online als offline,  te analyseren en de aantrekkingskracht ervan te begrijpen. Waarom kunnen terroristische groepen zoals IS grote invloed hebben op jonge mensen en zo succesvol zijn in hun bereik en rekrutering? Hoe kan het dat zij zoveel verdeeldheid, polarisatie en angst kunnen zaaien in democratische samenlevingen?

Extremistische boodschappen gaan in tegen kernwaarden van vrijheid, gelijkheid en tolerantie en kunnen leiden tot maatschappelijke spanningen tussen groepen in onze samenleving. Deze boodschappen zijn niet altijd strafbaar maar schuren wel aan tegen een grens waarbij het gebruiken van geweld als legitiem kan worden gezien. Doordat extreme geluiden veel aandacht opeisen in het publieke debat blijven veel andere meningen buiten zicht.

Wie maakt het tegenverhaal?

Om verhalen met preventieve werking op een effectieve manier te verspreiden zijn de cruciale vragen: wie zendt en wie ontvangt? Het is essentieel om een geloofwaardige afzender te hebben, te snappen wie je doelgroep is en wat hen beweegt. In dit licht is het interessant om te verkennen hoe studenten ‘creators’ kunnen zijn van een maatschappelijk (tegen)geluid in Nederland. Welke oplossingen zien zij? En waarover moeten we het dan precies hebben om tot oplossingen te komen?

Studenten kunnen ook een alternatief geluid laten horen: waar kun je als jongere in de Nederlandse maatschappij een positieve identiteit aan ontlenen? Jonge mensen kunnen andere jonge mensen aanspreken, in hun eigen taal en beelden, met humor, verhalen, feitenkennis en overtuigingskracht. Zo leveren studenten een tastbare bijdrage aan een tegengeluid door zelf campagnes te ontwerpen, creëren, organiseren en implementeren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de preventie van radicalisering of juist het creëren van online campagnes? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.