Provincie Overijssel wil sociaal ondernemen stimuleren

16 augustus 2016

Afgelopen juni organiseerde RadarAdvies in opdracht van de provincie Overijssel een werkconferentie over sociaal ondernemen. Tijdens deze dag kwamen 20 sociale ondernemers uit de provincie samen in de onlangs gestarte Stadsbrouwerij DAVO Bieren in Deventer. Voordat er beleidsvoorstellen gepresenteerd worden, wil de provincie van sociale ondernemers zelf horen hoe sociaal ondernemerschap versterkt kan worden en welke rol de provincie hierbij zou kunnen innemen.

Provincie geïnteresseerd in maatschappelijke meerwaarde

Sociaal ondernemers zijn een diverse groep met een gemeenschappelijke deler: zij gaan voor winst voor de onderneming en de samenleving. Volgens de Social Enterprise Monitor 2016 is de werkgelegenheid bij sociale ondernemingen met 36% gestegen ten opzichte van 2014 en werken er nu meer dan 10.000 mensen bij sociale ondernemingen. Door de verbinding tussen economie en realisatie van maatschappelijke meerwaarde zijn overheden steeds meer geïnteresseerd in deze vorm van ondernemen.

Erkennen en herkennen

De provincie Overijssel heeft in het nieuwe MKB beleid specifiek aandacht voor sociaal ondernemerschap. De provincie wil de ontwikkeling van sociaal ondernemen stimuleren en faciliteren. Tijdens werkconferentie in juni kwam het woord ‘(h)erkenning’ vaak bovendrijven bij de deelnemende ondernemers. Daarnaast werd er gebrainstormd over: Meer herkenning voor sociaal ondernemerschap in de regio, het versterken van de business en het ‘vriendelijker’ maken van regels voor juist sociale ondernemers.

Samen nadenken over toekomst sociaal ondernemen

De werkconferentie leidde tot concrete aanbevelingen voor de provincie om echt meer werk te maken van sociaal ondernemen. Van financiering tot ruimtelijk beleid, van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot suggesties voor regionale samenwerking. Gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel nam de resultaten in ontvangst en gaf aan de beweging van het sociaal ondernemen graag verder te stimuleren.

Lees hier het magazine over de werkconferentie sociaal ondernemen in Overijssel.

Meer weten?

RadarAdvies werkt samen met overheden om beter in te spelen op sociaal ondernemen. Wilt u meer weten over sociaal ondernemen? Neem dan contact op met Bert Otten.