Slechts 14% van 36 onderzochte gemeenten zet in op PTO

21 mei 2019

Uit het onderzoek Parttime ondernemen in de bijstand, de stand van zaken van het onderzoeksteam van RadarAdvies blijkt dat slechts 14% van de 36 onderzochte gemeenten actief inzet op PTO. 64% ondersteunt PTO en 22% doet dit niet.

Redenen die gemeenten geven waarom ze PTO niet inzetten als re-integratiemiddel: onbekend met het middel, (te) weinig geschikte kandidaten of de angst dat er teveel controle voor nodig is. De resultaten van het onderzoek geven een goed beeld van de inzet van parttime ondernemen in de bijstand in Nederland.

Parttime ondernemen in de bijstand

Gemeenten zijn op zoek naar effectieve manieren om bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Omdat zij daar wettelijk verantwoordelijk voor zijn, maar ook omdat zij daar kosten mee besparen.

Er is sprake van parttime ondernemen in de bijstand wanneer iemand naast een uitkering inkomsten genereert die niet vallen onder ‘inkomsten uit loondienst’ of ‘winst uit een onderneming’. Op die manier is het voor een bijstandsgerechtigde mogelijk om voor maximaal 20 uur per week werkzaamheden te verrichten of een kleine onderneming op te starten.

Om een beter beeld krijgen van de inzet van parttime ondernemen als re-integratiemiddel, stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:

  1. In hoeverre wordt PTO door gemeenten ingezet als re­-integratiemiddel?
  2. Hoe is de inzet van PTO vormgegeven?
  3. Wat zijn de ervaringen met PTO?

In de uitkomsten van het onderzoek leest u meer over:

  • hóe en waarom PTO wel en niet wordt ingezet door gemeenten
  • visie en beleid
  • werkprocessen
  • resultaten van PTO
  • voorwaarden onderneming en klant
  • redenen om PTO wél in te zetten

Neem voor meer informatie gerust contact op met Karen Smit.