RadarAdvies naar het Witte Huis

02 maart 2015

In Washington D.C. vond van 18 tot 20 februari 2015 de ‘White House Summit to Counter Violent Extremism’ plaats. Omar Ramadan, inmiddels voormalig directeur van het Europese Radicalisation Awareness Network (RAN), was ook aanwezig. “Een hele eer natuurlijk om uitgenodigd te worden door het Witte Huis, nog belangrijker is het uitdragen van onze inhoudelijke boodschap”, aldus Omar, “ik zag dat er ook in de Verenigde Staten bij zowel professionals als bestuurders steeds meer aandacht komt voor preventie in plaats van repressie.”

Op de eerste dag van de ‘White House Summit to Counter Violent Extremism’  verzamelden zich ruim 100 vertegenwoordigers van bestuurlijke en maatschappelijke organisaties en eerstelijnsprofessionals in het Witte Huis. De steden Los Angeles, Boston en Minneapolis-St. Paul presenteerden hun best practices rondom preventie en het monitoren van minderheden. Er was ook aandacht voor de organisatiestructuur van geradicaliseerde groepen en de rol van het internet.

Op de tweede dag kwamen ruim 60 ministeriële vertegenwoordigingen bijeen, naast meer dan 50 academici, eerstelijnsprofessionals en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

President Obama was beide dagen aanwezig en sprak de aanwezigen ook toe. Ook hij benadrukte het belang van preventie van radicalisering. Gederadicaliseerden en eerstelijnsprofessionals kunnen daarbij een grote rol spelen, aldus Obama. Hij waarschuwde ook voor het feit dat overheden de bestaande relatie met moslimgemeenschappen niet moeten laten verstoren door de recente ontwikkelen rondom IS.

Omar Ramadan deelde de bevindingen van RAN in een sessie rondom onderwijs. Hij gaf concrete voorbeelden in plaats van algemene aanbevelingen. Hij gaf voorbeelden hoe leraren in Frankrijk, Griekenland en Denemarken het probleem van radicalisering op inventieve wijze te lijf gaan. Zijn advies aan beleidsmakers: “Investeer in preventie en zorg dat de voedingsbodem voor radicalisering verdwijnt. Leer van mensen uit het veld, zoals leraren.”

Radar houdt zich in opdracht van de Europese Commissie sinds 2012 bezig met het opbouwen en onderhouden van een Europees netwerk, the Radicalisation Awareness Network (RAN). In Nederland geeft RadarAdvies op regelmatige basis trainingen aan docenten, wijkagenten en andere eerstelijnswerkers op het gebied van signalering, preventie en bestrijding. Opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten en de NCTV.