Wmo transformatienetwerk voor (middel)grote gemeenten

Sinds 2010 bestaat het landelijke Wmo transformatienetwerk; een netwerk voor en door gemeenten met als belangrijkste doel het bieden van een platform voor kennisuitwisseling en kennisvermeerdering. Het netwerk bestaat uit ambtenaren van (middel)grote gemeenten die in hun gemeente of regio een strategische, coördinerende en/of leidinggevende rol in het sociaal domein hebben en staat open voor geïnteresseerde ambtenaren van andere gemeenten en voor medewerkers van ministeries en de VNG.

Het netwerk verschilt van andere overleggen doordat belangenvertegenwoordiging niet aan de orde is. De VNG en en het ministerie van VWS zitten wel aan tafel en het netwerk deelt haar stukken met de G40 en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD).

Kernclub

Voorzitter is Stef van de Weerd uit Tilburg. Samen met Afien Valkenborg uit Emmen, Jan Willem Duker uit Haarlem en Femke van Winden uit Breda vormen zij de kernclub die het netwerk runt. Zij worden hierbij ondersteund door Marjon Breed (m.breed@radaradvies.nl, 06 546 22 646).

Ambitie

De ambitie van het netwerk is vooral kennisuitwisseling en kennisvermeerdering over de transformatie in het sociaal domein, altijd met een vertaalslag naar de praktijk. Deelnemers aan het netwerk zijn gemeenten die voorloper zijn op een terrein. Gemeenten die niet alleen informatie komen halen, maar ook vernieuwende ideeën komen brengen. Het netwerk heeft richting het ministerie van VWS en de VNG aangegeven bereid te zijn mee te denken over inhoudelijke ontwikkelingen. Hier wordt af en toe ook gebruik van gemaakt.

Thema’s

De thema’s waar het netwerk over spreekt, vaak met externe sprekers, zijn bijvoorbeeld de inrichting van de sociale basisinfrastructuur, de ontwikkeling van wijkgerichte ggz, de verbinding tussen dagbesteding en werk, de toegang tot het sociaal domein en andere succesfactoren voor de transformatie.

Organisatie

Het netwerk komt vier keer per jaar bijeen. De bijeenkomst in november is een 24-uursbijeenkomst, georganiseerd in een gastgemeente. In 2020 is dit Assen. Aansprekende voorbeelden uit de praktijk passeren de revue. De ervaring is dat deelnemers met veel energie weer naar huis gaan, nadat zij met collega’s uit andere gemeenten hebben kunnen sparren over inhoudelijke onderwerpen en hun eigen rol in de gemeente.

Bijeenkomsten 2020

Maandag 3 februari

13.00 - 17.00 uur

Vrijdag 12 juni

13.00 - 17.00 uur

Donderdag en vrijdag 12/13 november

24-uursbijeenkomst in Assen

Maandag 14 december

13.00 - 17.00 uur

Kosten

Elke gemeente die deelneemt betaalt organisatiekosten van 500 euro per gemeente per jaar. Per gemeente mogen meerdere collega’s aansluiten.

Aanmelden

Het netwerk nodigt ook andere gemeenten uit zich aan te sluiten. Het netwerk zoekt ambtenaren op strategisch niveau met vernieuwende ideeën en inzicht in de uitvoering, die zaken in beweging krijgen en actief willen investeren in het netwerk.

Neem voor meer inhoudelijke informatie én informatie over de jaarlijkse bijdrage contact op met Marjon Breed.