Vluchtelingen: Door de WIE-focus win je tijd

Het rapport van de WRR (december 2015) was duidelijk: Er is geen tijd te verliezen bij de integratie van vluchtelingen. Op vluchtelingen en statushouders is de WIE-focus van Radar uitstekend toepasbaar. Wederkerigheid (W), (In)formeel netwerk (I) en Eigen kracht (E) staan centraal. En: door de WIE-focus win je tijd.

De mens centraal

De WIE-focus stelt de mens centraal: Kijk naar zijn of haar systeem en zijn en haar doelen. In het geval van asielzoekers betekent dit: Heeft hij of zij de intentie terug te keren naar het eigen land of is hij of zij juist van plan een duurzaam leven in Nederland op te bouwen? In beide gevallen maak je andere afspreken. Het is belangrijk om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in dit aspect.

Eigen kracht

Begin niet op nul. Een vluchteling heeft een verleden, interesses en kwaliteiten. Als je daar op aansluit, ontstaan kansen. Maak kleine stappen, maar begin ook direct. Laat asielzoekers meehelpen in het opvangcentrum, bijvoorbeeld in de keuken, bij activiteiten of bij sport.  Maak ook verbindingen in de directe omgeving: Is iemand muzikaal, laat hem of haar aansluiten bij muziekvereniging. Is iemand kok geweest in Bagdad, maak hem dan een dag verantwoordelijk voor het eten. Ook met het leren van Nederlands of Engels is direct starten winst.

Informeel netwerk

Een vluchteling is ontheemd, toch is er meestal wel een netwerk aanwezig:  Familie, vrienden, landgenoten. Het is van belang dit te beseffen en te gebruiken voor het realiseren van doelen. Ook zijn er ex-vluchtelingen die hun kennis en ervaringen willen delen, evenals vrijwilligers rondom een centrum of in de buurt. Vanuit de WIE-focus kijk je waar energie is in de omgeving van de vluchteling. Dit kan zijn bij vrienden of buurtbewoners maar er kan ook aansluiting gezocht worden bij verenigingen, bedrijven en scholen.

Wederkerigheid

Iedereen kan een bijdrage leveren, ook als je net nieuw in Nederland bent aangekomen. Sluit aan op talenten en kwaliteiten en dan blijkt dat ‘Voor wat, hoort wat’ makkelijk te realiseren is. Mensen willen graag iets terug doen;  het leidt af en geeft invulling aan de dag, het wachten, het leven. Wederom is aansluiten op de energie in de directe omgeving essentieel.

Meer weten

RadarAdvies heeft bij verschillende projecten en organisaties de WIE-focus toegepast en daarmee duurzame resultaten behaald. Bijvoorbeeld in de wijkgerichte aanpak in Rotterdam.

Wilt u meer weten over de WIE-focus en de aanpak van RadarAdvies? Neem dan contact met ons op.