Training aanpak en preventie radicalisering

Eerstelijnswerkers zoals onderwijzers, jongerenwerkers, klantmanagers en wijkagenten zijn dé professionals die in een vroeg stadium radicalisering kunnen herkennen en voorkomen. Door middel van een voor eerstelijnsprofessionals op maat gemaakte training wordt hun kennis op dit gebied vergroot.

Eerstelijnsprofessionals versterken

Een training over de aanpak en preventie van radicalisering is interessant voor professionals die bij hun werkzaamheden mogelijk te maken krijgen met radicalisering en jihadisme. Zij werken bijvoorbeeld dagelijks met jongeren die vatbaar kunnen zijn voor extremistisch gedachtegoed. Tijdens één van onze trainingen leren deelnemers diverse vormen van radicalisering te herkennen en krijgen ze handvatten aangereikt om te handelen bij signalen van radicalisering. Onze trainingen worden op maat gemaakt om optimaal aan te sluiten bij de aanwezige kennis en kunde en de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Basis kennissessie preventie radicalisering

Deelnemers leren verschillende vormen van radicalisering herkennen. Ze maken kennis met het verschil tussen orthodoxie en actievoeren aan de ene kant en radicalisering en extremisme aan de andere kant. Vragen die worden behandeld zijn: Hoe en waarom radicaliseren mensen? Welke vormen van extremisme zijn er? Hoe herken je signalen van radicalisering? Wat zijn voedingsbodems? Hoe verloopt manipulatie en peer beïnvloeding? En welke rol kan de eerstelijnsprofessional spelen in het voorkomen van radicalisering? Deze basistraining duurt doorgaans een halve tot een hele dag en is deels interactief.

De rol van de professional

Tijdens deze verdiepende training krijgen deelnemers concrete handvatten aangereikt om te handelen in de preventie van radicalisering. Ook wordt er geoefend met verschillende casussen en met gesprekstechnieken. We bespreken casussen als: Met wie bespreek je signalen van radicalisering en wat doe je? Hoe voer je een groepsgesprek over een emotioneel beladen thema als de oorlog in Syrië? Wat doe je als een jongere extreme standpunten verkondigt op het schoolplein? Maar ook: Wat doe je als je hoort dat de broer van iemand terugkomt nadat hij bij IS heeft gevochten? Of als je hoort dat een groepje jongeren dreigt de plaatselijke moskee in brand te steken?

Voor wie

Een training over de preventie van radicalisering is onder andere geschikt voor: eerstelijnsprofessionals, gemeenteambtenaren, jongerenwerkers, agenten, beleidsmakers en (klant)managers. Bij voorkeur zitten in een training deelnemers van verschillende instanties zodat het lokale netwerk rondom jongeren is vertegenwoordigd. Zo kan de training ook bijdragen aan het opzetten of het verstevigen van het lokale netwerk.

Een training geheel op maat

Een training geheel op maat wordt in samenwerking met u aangepast aan de specifieke vraag en de lokale situatie. Wilt u inzetten op de verdieping van de al aanwezige kennis en vaardigheden , lastige gesprekken over extremisme en radicalisering oefenen,  een start maken met het opzetten van het lokale netwerk dat samen de aanpak en preventie van radicalisering gaat doen of deze samenwerking juist verstevigen? Dit kan allemaal worden verwerkt in de opzet en uitvoering van de training. Neem vrijblijvend  contact op met één van onze adviseurs voor informatie over onze trainingen.