Diversiteit en inclusie

Radar en Jij. Wij zijn inclusief.

Met Black Lives Matter staan racisme en discriminatie ook in Nederland en Europa beter op de politieke agenda. Publieke aandacht hiervoor vinden wij, net als bijvoorbeeld aandacht voor het koloniale verleden en een zichtbare LGBTI+ gemeenschap, essentiële kenmerken van een open en respectvolle samenleving.

Voor ons werk betekenen diversiteit en inclusie dat we includerend adviseren: we handelen vanuit besef van en respect voor ieders eigenheid. We proberen te bereiken dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Dat begint met een inclusieve houding en includerend gedrag en daarvoor is eerst bewustwording nodig. Wij realiseren ons dat dit een voortdurend proces is, omdat ook de wereld om ons heen constant verandert.

Schouders eronder

Samen zetten wij onze schouders onder maatschappelijke vraagstukken. Van de jeugdzorg tot de arbeidsmarkt. Van empowerment tot emancipatie. Van maatschappelijke ontwikkeling tot cultuursensitief werken. En van democratische rechtsorde tot het tegengaan van polarisatie. Stuk voor stuk thema’s waar we succesvol aan bijdragen door deze bewust en pro-actief vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Geleefde ervaring

Wij willen een divers en inclusief bureau zijn en doen daar alles aan. We zetten onze persoonlijke verhalen en identiteiten in om van betekenis te zijn. We durven de status quo te bevragen. Onze adviseurs weten met hun geleefde ervaring de eigen wereld en die van ons vak te verbinden aan de wereld van uiteenlopende gemeenschappen, van onze opdrachtgevers en hun klanten.

Onze organisatie

Diversiteit en inclusie vragen constante aandacht, ook binnen ons bureau. Een greep uit de dingen die wij doen:

In onze opdrachten
Wij vinden: je achtergrond maakt deel uit van je competenties. We kijken bij de inzet van onze mensen nadrukkelijk naar de juiste balans tussen inhoudelijke kennis, vakinhoudelijke skills (onderzoek, advies, projectmanagement, procesvaardigheden) en geleefde ervaring. Diversiteit en inclusie vormen één van onze groeiende markten.

Door onze mensen
Een groep collega’s verenigt zich sinds 2019 in een diversiteits- en inclusieclub waar zij vanuit eigen ervaring lastige thema’s aankaarten en met ideeën komen om ons bureau diverser en inclusiever te maken. Bijvoorbeeld door met alle collega’s de training ‘unconscious bias’ te volgen en in onze teams een diversiteitsspel te spelen.

In onze werving en selectie
We werven via andere dan de traditionele wervingskanalen om een meer diverse pool aan kandidaten te bereiken. Tijdens de selectie gaan we persoonlijke biases tegen door standaard selectieprocedures te gebruiken. Onze selectiecommissie is divers samengesteld. Kijk voor vacatures op onze pagina Werken bij >

In de onderlinge omgang
Onze organisatiecultuur wordt als open, prettig en veilig ervaren. We letten op ons gedrag en onze taal. In omgangsvormen volgen we de principes van respecteren, accepteren en leren.