Over ons

Wij zijn doeners die duurzame maatschappelijke veranderingen willen bereiken. Veranderaars dus. En denkers. Kritisch én constructief over beter samenleven. 

Wij zetten ons al sinds 1989 in voor een inclusieve, diverse en rechtvaardige maatschappij. We willen een maatschappij met voor iedereen ruimte om zich te ontwikkelen. Ook voor mensen in een kwetsbare positie. Wij vinden dat zo’n samenleving vraagt om een sterke publieke sector. Om goed openbaar bestuur. Om krachtige professionals en om burgers die zich medeverantwoordelijk voelen. Die er samen wat moois van willen maken. Wij helpen om dat voor elkaar te krijgen.

We zijn meesters in samenwerken. Sparringpartners van de bestuurlijke top én van de werkvloer. We trekken samen op met onze opdrachtgever, de professional en de burger. Dat doen we samen met publieke organisaties, gemeenten, de Rijksoverheid en Europese Commissie. Zo bouwen we aan een weerbare democratie, kansen voor de jeugd en een goed stelsel van zorg en participatie.

Advies

Onze 50 adviseurs zijn actief op de thema’s van jeugd, participatie, radicalisering en democratie. Zij bereiken resultaat bij de opdrachtgever, onder andere als projectleider, beleidsadviseur, onderzoeker of verandermanager. Daarnaast zijn er ruim 100 zelfstandigen aan RadarAdvies verbonden. Adviseurs kiezen voor een innovatieve en creatieve aanpak en streven ernaar koploper te zijn in hun vakgebied. Kenmerkend is dat zij betrokken en ondernemend zijn, met de klant meedenken en met werkbare oplossingen komen.

Onderzoek

Wij doen ook onderzoek. Meestal in opdracht van gemeenten, rekenkamers, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, het Rijk en de Europese Commissie. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar de effectiviteit van beleid, cliënttevredenheid binnen een bepaald domein of naar financiële stromen en verbanden met bepaalde organisaties. Onze onderzoekers kiezen de meest passende onderzoeksmethode(s) en gebruiken elkaars expertises voor het beste resultaat.