Opleidingsbudget voor iedereen vanuit één loket

12 augustus 2020

Wij pleiten voor een individueel opleidingsbudget voor iedereen. Zodat iedereen – werknemer, zzp’er, werkgever en werkzoekende met of zonder uitkering – toegang krijgt tot scholing. Scholing die bijdraagt aan de individuele ontwikkeling. Om bij te blijven of door te groeien in een sector, of om de overstap te kunnen maken naar een andere sector, of om als werkzoekende de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

opleidingsbudget

Herinrichting arbeidsmarkt inclusief opleidingsbudget

Al vóór de corona-uitbraak kregen we in Nederland in de gaten dat de inrichting van de arbeidsmarkt aan herziening toe is. De Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) pleitte in het eindrapport voor nieuwe spelregels op de arbeidsmarkt. De commissie oordeelt dat niet alle werkenden voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen tijdens hun werkzame leven, terwijl mensen steeds langer doorwerken en de inhoud van het werk sneller verandert. Daarom moet er loopbaanbegeleiding voor iedere werkende beschikbaar komen in zogenaamde loopbaanwinkels met een opleidingsbudget voor iedereen.

Herontwerp hard nodig

De coronacrisis maakt zichtbaar hoe urgent het voorgestelde herontwerp is. Diverse arbeidsmarktregio’s waren, al eerder of juist naar aanleiding van de huidige economische situatie, bezig met het faciliteren van scholing voor niet alleen uitkeringsgerechtigden. Daarbij ontdekten die regio’s allemaal hoe ingewikkeld dat blijkt te zijn. De moeilijkheid zit vooral in financiering en governance.

Eén loket voor alle scholingsvragen 

Wie gaat over welke doelgroep, wie wil, kan en mag daarvoor betalen en wie neemt de verantwoordelijkheid en de risico’s voor zijn rekening? Vaak moeten veel verschillende geldpotjes worden aangeboord om een deel van de begroting rond te krijgen. Voor iedere doelgroep zijn er weer andere loketten en financieringsbronnen. Terwijl werkenden en werkzoekenden juist gebaat zijn bij één loket waar ze heen kunnen voor een opleidingsbudget. Achter dat loket moeten de middelen vanuit de diverse bronnen bij elkaar komen, ontschot voor iedereen.

Ontschotten vóór verspreiding

De ervaring leert dat er wel degelijk geld beschikbaar is voor een opleidingsbudget bij O&O-fondsen, werkgevers, uitkeringsinstanties en subsidieverstrekkers (zoals Regiodeal, Perspectief op Werk, ESF, provincies, SLIM-regeling en Euregio’s). Maar nu is iedere regio opnieuw het wiel aan het uitvinden om de scholingsbehoefte te financieren. Als we op een andere manier kijken naar de arbeidsmarkt en de rol van Leven Lang Ontwikkelen daarin, moeten we dan niet die middelen al ontschotten vóór de verspreiding ervan over het land?

NL leert door

Het rijk neemt daar al wel een eerste stap in met NL leert door, een tijdelijk crisispakket van maatregelen vanwege de coronacrisis. Dit pakket biedt iedereen de mogelijkheid om een ontwikkeladvies aan te vragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en om een online scholingsactiviteit te volgen.

Praktijkleren

Veel van de werkzoekenden hebben echter moeite met die online scholingsactiviteiten. Een deel van de doelgroep beschikt bijvoorbeeld over onvoldoende digitale vaardigheden. Dat is vooral ook de doelgroep die het moet hebben van praktijkleren. Vanwege hun leercompetenties, maar ook omdat het vak dat ze willen leren en uitoefenen daarom vraagt.

Aandacht voor kwetsbare doelgroepen

Wij vragen aandacht voor de kwetsbare doelgroepen. Niet iedereen heeft namelijk de leercompetenties die bij deze tijd horen. Leren vergt steeds meer digitale vaardigheden, zelfstandig werken, maar ook veel samenwerken in werkgroepen. Leren is bij voorkeur praktijkgericht en veelal niet klassikaal. Daarvoor is niet iedereen voldoende (Nederlands) taalvaardig. Naast het scholingsaanbod zelf moet er ook ondersteuning komen om de gevraagde leercompetenties te kunnen verkrijgen. En moet er oog zijn voor verschillende leerstijlen bij de keuze van de in te zetten scholing.

Hiervoor is een centraal en laagdrempelig loket nodig, waar iedereen tussen 16 en 66 jaar terecht kan voor scholings- en loopbaanvragen.

Wilt u koploper zijn bij het realiseren van één loket in uw gemeente of regio? Wij helpen u graag uw ambities te realiseren gericht op het tot stand laten komen van één loket voor al uw scholingsadviezen en loopbaanvragen. Neem contact op met Ellen Radstake voor een adviesgesprek en onderzoek naar de implementatiemogelijkheden van een dergelijk loket in uw gemeente of regio. Wij gaan graag de uitdaging samen met u aan.