Onze visie

 

Visie op samenleven

Binding organiseren is een belangrijke sociale opgave. Tussen klant en de professional en tussen burgers onderling: het draait om begrip en betrokkenheid. Vanuit dat uitgangspunt werken wij samen aan burgerkracht, zelfredzaamheid, maatschappelijke inzet en diversiteit. Lees meer >

Visie op werk

We zien dat steeds meer mensen als zelfstandige aan de slag zijn en dat er veel aandacht is voor wat genoemd wordt ‘goed werk’. De ontwikkeling naar een meer inclusieve arbeidsmarkt is ingezet en zal de komende jaren nog doorzetten. Lees meer >

Visie op jeugd

Het dagelijks leven verloopt voor de meeste jongeren soepel en vanzelf. Voor sommigen meer met vallen en opstaan. RadarAdvies is gespecialiseerd in het voorkomen en aanpakken van problemen op het gebied van jeugd. We kennen de wereld van de jongeren én die van gemeenten en instellingen. Lees meer >

Visie op preventie radicalisering

Als je wilt voorkomen dat mensen radicaliseren, moet je inzetten op preventie en vertrouwen. Dat doen we in Nederland samen met gemeenten en de Rijksoverheid en in de hele Europese Unie voor de Europese Commissie. We werken samen met agenten, welzijnswerkers, docenten, hulpverleners en jongerenwerkers om radicalisering vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Lees meer >