Onderzoek inzet vlogs als middel bewustwording gezond gedrag

14 september 2018

Laatste update: 19 juni 2019

GGD Regio Utrecht, het Trimbos-instituut en RadarAdvies hebben onderzocht hoe vlogs ingezet kunnen worden als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren. Dit gezamenlijke project is gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw).

Strategische verkenning gedragsbeïnvloeding

Aan de hand van internationale literatuur is geïnventariseerd wat bekend is over gedragsbeïnvloeding van jongeren door middel van vlogs. Ook zijn er interviews gehouden met deskundigen en experts over de mogelijke invloed van vlogs op de gezonde leefstijl van jongeren. Hiervoor is onder andere gesproken met hoogleraren op het gebied van media, communicatie en opvoeding, Stichting Soa Aids Nederland en Stichting Durf Te Vragen. De input van deze strategische verkenning is gebruikt voor het praktijkonderzoek.

Praktijkonderzoek door bekende vloggers

Er zijn door drie bekende vloggers negen video’s gemaakt. Steven Vegter, EllisInJoetoepLand en het kanaal Tieners hebben zich aan ons project gecommitteerd.

De vlogs gaan onder andere over soa’s, onzekerheid, telefoon/social media verslaving en depressie en worden ingezet om jongeren bewust te maken van hun eigen gezondheid en gezond gedrag te stimuleren.

Tijdens groepsgesprekken worden de vlogs samen met jongeren van 12 -16 jaar geanalyseerd. Tijdens interactieve werkvormen bespreken we wat wel en niet werkt in de vlogs en hoe dat komt. Daarnaast vindt er online monitoring en analyse van de vlogs plaats.

Methodiek voor gezondheidszorg

In de laatste fase van het project is een handzame methodiek ontwikkeld die toepasbaar is in het werkveld van jeugdgezondheidszorg in Nederland: een stappenplan voor de inzet van video’s voor gezondheidsboodschappen. Deze methodiek is samen met jeugdverpleegkundigen ontwikkeld en wordt verspreid onder JGZ-organisaties.

Neem voor meer informatie gerust contact op met Merel van Kessel.