Onderzoek inzet vlogs als middel bewustwording gezond gedrag

Nieuws - 14 september 2018

GGD Regio Utrecht, het Trimbos-instituut en RadarAdvies onderzoeken hoe vlogs ingezet kunnen worden als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren. Dit gezamenlijke project is gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw).

Strategische verkenning gedragsbeïnvloeding

Aan de hand van internationale literatuur is geïnventariseerd wat bekend is over gedragsbeïnvloeding van jongeren door middel van vlogs. Ook zijn er interviews gehouden met deskundigen en experts over de mogelijke invloed van vlogs op de gezonde leefstijl van jongeren. Hiervoor is onder andere gesproken met hoogleraren op het gebied van media, communicatie en opvoeding, Stichting Soa Aids Nederland en Stichting Durf Te Vragen. De input van deze strategische verkenning is gebruikt voor het praktijkonderzoek.

Praktijkonderzoek door bekende vloggers

In september en oktober worden er door drie bekende vloggers in totaal negen vlogs gemaakt. De vloggers Steven Vegter, EllisInJoetoepLand en het kanaal Tieners hebben zich aan ons project gecommitteerd.

vloggers steven vegter ellis tieners

De vlogs die ze maken gaan onder andere over soa’s, onzekerheid, telefoon/social media verslaving en depressie en worden ingezet om jongeren bewust te maken van hun eigen gezondheid en gezond gedrag te stimuleren.

De vlogs worden tijdens groepsgesprekken samen met jongeren van 12 -16 jaar geanalyseerd. Tijdens interactieve werkvormen wordt besproken wat wel en niet werkt in de vlogs en hoe dat komt. Daarnaast vindt er online monitoring en analyse van de vlogs plaats.

Dit zijn de eerste vlogs:

Methodiek voor gezondheidszorg

In de laatste fase van het project ontwikkelen we – op basis van de eerste twee fases – een handzame methodiek die toepasbaar is in het werkveld van jeugdgezondheidszorg in Nederland. Deze methodiek wordt samen met jeugdverpleegkundigen ontwikkeld en verspreid onder JGZ-organisaties.